Liiton toiminta

AOL:n toiminta

Aineopettajaliitto antaa lausuntoja ajankohtaisista koulutuspoliittisista asioista (kuten tuntijaoista ja opetussuunnitelmien perusteista) Tarvittaessa Aineopettajaliitto ry antaa asiantuntijalausuntoja eduskunnan sivistysvaliokunnalle sekä opetusministeriön ja opetushallituksen työryhmille. Vuosittain Aineopettajaliitto ry järjestää laajan seminaarin, jossa käsitellään ajankohtaisia koulutuspoliittisia kysymyksiä.

Yhteistyössä OAJ:n kanssa Aineopettajaliitto järjestää jäsenliittojensa puheenjohtajille ns. puheenjohtajatapaamisen, jossa OAJ:n puheenjohtaja sekä OAJ:n erityisasiantuntijat keskustelevat yhdessä liittojen puheenjohtajien kanssa ajankohtaisista koulutukseen liittyvistä asioista.

Aineopettajaliitto ry edistää eri liittojen välistä yhteistyötä järjestämällä yhteistapaamisia ja neuvottelutilaisuuksia sekä julkaisee kannanottoja kaikkia aineopettajia yhteisesti koskevista asioista. Aineopettajaliitto ry esittelee toimintaansa koulutusalan messuilla, eri julkaisuissa ja www-sivuillaan. Aineopettajien etujen ajamiseksi pyritään vaikuttamaan OAJ:n valtuuston, OAJ:n hallituksen ja sen eri toimikuntien tekemiin päätöksiin.

Aineopettajaliitto ry:n korkeinta päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous, joka kokoontuu kerran vuodessa. Jäsenyhdistyksiä yhdistyksen kokouksessa edustaa yksi henkilö jäsenyhdistyksen alkavaa tuhatta jäsentä kohti.

Aineopettajaliitto ry:n toimintaa johtaa hallitus, joka kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa.

Hallituksella on peruskoulu- ja lukiotoimikunta, jotka valmistelevat peruskouluun ja lukioon liittyviä asioita hallituksen käsiteltäväksi.

Kokouksiinsa hallitus kutsuu asiantuntijajäseniä OAJ:n valtuustosta, OAJ:n hallituksesta, Pedagogisten Opettajajärjestöjen Edustajistosta (POE) ja Suomen opettajaksi opiskelevien liitosta (SOOL). Lisäksi 45 aineopettajavaltuutettua on hoitamassa opettajien edunvalvontaa OAJ:n 150 hengen valtuustossa.

Oikeus tasa-arvoiseen oppimiseen

Suomi tarvitsee osaajia, jotka varmistavat maamme taloudellisen kasvun. Viime vuosina huippuosaajien vähyys – jopa puute – on johtanut talouden taantumaan. Taantumasta noustaan ennen kaikkea korkealaatuisella osaamiselle. Siksi koulutuksesta ei pidä leikata, vaan siihen pitää sijoittaa entistä enemmän.

Aineopettajaliiton teesit tälle vaalikaudelle:

 • jokaisella on oikeus tasa-arvoiseen oppimiseen
 • jokaisella on oikeus korkeatasoiseen ja laadukkaaseen opetukseen
 • koulutus edistää hyvinvointia, kehitystä ja kilpailukykyä

Miten nämä voidaan saavuttaa:

 • perusopetus ja lukiokoulutus järjestetään lähipalveluina
 • opettajat saavat monipuolisen peruskoulutuksen ja säännöllisen täydennyskoulutuksen
 • opetusta rahoitetaan riittävästi
 • opetusryhmäkoko on riittävän pieni, jotta opettajalla on aikaa kaikille oppilaille ja opiskelijoille

Miten Suomi tästä hyötyy:

 • sijoitus koulutukseen ja kasvatukseen on merkittävä sijoitus tulevaisuuden hyvinvointiin
 • nuorten syrjäytyminen vähenee ja yhteiskunta säästää rahaa
 • koulutus torjuu työttömyyttä
 • yhteiskunta saa osaavaa työvoimaa, jonka avulla Suomi menestyy kansainvälisessä kilpailussa

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä