Anna Linna, Kuvataideopettajat

110 vuotta yhteistyötä

Kuvataideopettajat ry. täyttää tänä vuonna 110 vuotta ja on näin Suomen vanhin pedagoginen aineopettajajärjestö. Vuonna 1906 perustetun yhdistyksen tavoite oli piirustusopetuksen edistäminen ja kehittäminen sekä oppiaineen aseman vahvistaminen Suomen kouluissa. Piirustusopettajayhdistys, Kuvaamataidonopettajain liitto, Kuvataideopettajat ry.- yhdistyksemme nimi on vaihtunut opetussuunnitelmien ja oppiaineen nimen muutosten yhteydessä. Jokainen muutos kertoo jotain ajan hengestä, taidekäsityksestä ja ennen kaikkea siitä, mikä on käsitys oppiaineemme tehtävästä kyseisenä aikana. Yhdistyksen rooli ei kuitenkaan ole juuri aikojen saatossa muuttunut. Edelleenkin tavoitteemme on oppiaineen kehittäminen ja aseman vahvistaminen osana koulutusta.

Vuodesta 1907 ilmestyneen STYLUS-lehtemme sivuilta löytyy kiinnostava aineisto eri vuosikymmenten taidekasvatuskeskustelusta. Jäsenten voimin toimitetussa lehdessä on keskusteltu aineen tehtävästä, jaettu vinkkejä opetukseen, kerrottu ajankohtaisista ilmiöistä ja kansainvälisistä vaikutteista, sekä uudistettu opetusta. Lehtien sivuilta löytyy innokkaiden työhönsä intohimolla suhtautuvien opettajien ajatuksia. Vaikka yhdistyksen tavoitteet eivät ole muuttuneet paljoakaan, on oppiaineemme sisältö muuttunut ja laajentunut sitäkin enemmän. Visuaalisessa maailmassa ilmiöt, jotka tavalla tai toiselle liittyvät kuvataiteeseen ja sen opettamiseen, ovat lisääntyneet valtavasti. Kuvataideopettajat ovat kautta aikojen seuranneet aktiivisesti aikaansa niin taiteen, median kuin yhteiskunnallisten ilmiöidenkin suhteen. Uudistukset koulumaailmassa ovat usein jo osa kuvataideopetusta, ennen kuin ne on kirjattu virallisiin opetussuunnitelmiin. Näin tuntuu olevan uuden opetussuunnitelmankin kanssa: ilmiöpohjaisuus, tvt-taidot, monilukutaito, monialaiset oppimiskokonaisuudet ja yhteistyö muiden oppiaineiden kanssa, mikään näistä ei tule uutena. Haasteet ovat jossain aivan muualla, eikä yhteiskunnan tiukka taloudellinen tila ole niistä suinkaan vähäisin.

Nykypäivänä yhteyden pitäminen ja informaation jakaminen on kehittynyt ja kuvataideopettajat jakavat tietoa ja kokemuksiaan yhä useammin myös sähköisten välineiden kautta. Linkit, kuvat, kysymykset ja vastaukset pulmatilanteisiin on helppo välittää sähköisesti. Perinteisillä koulutuksilla, joissa käsitellään ajankohtaisia taidekasvatuksen kysymyksiä ja joissa kasvotusten voi tavata kollegoitaan, sekä vanhalla kunnon Styluksella on edelleen paikkansa 110 vuotiaan yhdistyksen toiminnassa niin tietojen jakamisen kuin sosiaalisten kontaktien luomisenkin näkökulmasta. Tärkeintä on, että yhteistyötä tehdään edelleen, tavalla tai toisella, sillä kouluissa kuvataideopettaja on usein ainoa aineensa edustaja. Lisäksi aina yhtä rikastuttava yhteistyö muiden aineopettajien kanssa on kuvataideopettajille tärkeää ja tulee uuden opetussuunnitelman myötä jopa lisääntymään. Siksi myös AOL:n ja STAILI:n tapaamiset ovat meille tärkeitä.

Anna Linna
Puheenjohtaja
Kuvataideopettajat ry

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä