2. Visio

Jokainen oppilas saa esi- ja perusopetuksen aikana erinomaiset valmiudet toimia yhteiskunnassa niin tiedon käyttäjänä, arvioijana kuin tuottajanakin riippumatta siitä, missä koulussa oppilas opiskelee.Tieto- ja viestintäteknologista osaamista kehitetään neljällä pääalueella.

1) Oppilaita ohjataan ymmärtämään tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteita ja keskeisiä käsitteitä sekä kehittämään käytännön tvt-taitojaan omien tuotosten laadinnassa.
2) Oppilaita opastetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti.
3) Oppilaita opetetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja luovassa työskentelyssä.
4) Oppilaat saavat kokemuksia ja harjoittelevat tvt:n käyttämistä vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa.

Jokaiselle opettajalle tarjotaan mahdollisuutta kehittää sekä teknistä että pedagogista osaamistaan niin, että hän pystyy hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa monipuolisesti päivittäisessä työssään. Koulujen toimintaympäristöt ovat laitteiden, verkkojen, ohjelmistojen, ja ylläpidon osalta riittävästi mitoitettu, jotta tietotekniikan käyttäminen oppimisen arkipäivän työvälineenä on mahdollista. Koulujen tulee olla tasa-arvoisia oppimisympäristöjen osalta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä