Erityisopetus

Erityisopettaja

Erityisopettaja kartoittaa oppilaiden tuen tarpeita yhteistyössä luokanopettajien kanssa ja antaa näiden tietojen pohjalta osa-aikaista erityisopetusta luku- ja kirjoitustaidoissa sekä matematiikassa tukea tarvitseville oppilaille. Lisäksi tuki voi kohdistua muun muassa hahmottamisen tai omantoiminnanohjauksen haasteisiin sekä ylemmillä luokilla äidinkielen ja matematiikan ohella muihinkin oppiaineisiin. Erityisopettaja toimii myös yhdessä koulunkäynninohjaajan kanssa tunne- ja vuorovaikutustaitoja kehittävien ryhmien vetäjänä.

Oppilas voi saada erityisopettajan tukea pienryhmissä tai yksilöllisesti joko tilapäisesti tai säännöllisesti. Tarpeen mukaan erityisopettaja voi toimia myös samanaikaisopettajana luokissa. Osa-aikainen erityisopetus nivelletään tiiviisti oppilaan saamaan muuhun opetukseen. Erityisopettajan konsultoiva työ tukee luokanopettajien työtä. Esimerkiksi oppilaiden keskittymiseen/tarkkaavaisuuteen, vuorovaikutustaitoihin ja tunteiden hallintaan etsitään keinoja yhdessä erityisopettajan kanssa.

Osa-aikaiseen erityisopetukseen on varattu Luttilan koulussa 24 tuntia/viikko. Haasteiden kasaantumista pyritään ennaltaehkäisemään varhaisella tuella, joten erityisopetuksen painopiste on alkuopetuksessa (1.-2. luokilla).

Mikäli sinulla herää edellä mainittuihin asioihin liittyen jotakin kysyttävää, olethan yhteydessä matalalla kynnyksellä Wilman kautta tai puhelimitse.

Annukka Honkanen
puh: 044-444 2418

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä