ProKoulu

ProKoulu pähkinänkuoressa

Pro-koulu Luttilan koulussa

Koulumme on Pro-koulu, jossa koko koulun yhteistyöllä luodaan viihtyisä ja positiivista käyttäytymistä tukeva ympäristö.
Oppilaiden kannustaminen ja positiivisen palautteen antaminen ovat Pro-koulu ajattelun ydin.Toiminnan päämääränä on vaikuttaa koulun toimintaan niin, että kaikkien oppilaiden on helpompi toimia ja oppia koulussa.

Luttilan koulun käyttäytymisodotuksiksi on valittu VASTUU ja TYÖRAUHA.

Toimintaohjeet avaavat koulun oppilaille sen, mitä käyttäytymisodotusten mukainen toiminta koulun eri tilanteissa on. Alla on nähtävissä toimintaohjeet, joita tänä lukuvuonna harjoittelemme.


Harjoittelemme 18-19.jpg