Oppilaiden osallisuus

Monipuoliset yhteistyökokemukset

Koulutyö järjestetään siten, että sen perustana on oppilaiden osallisuus ja kuulluksi tuleminen. Huolehditaan siitä, että oppilaat saavat kokemuksia yhteistyöstä ja demokraattisesta toiminnasta omassa opetusryhmässä, koulussa ja sen lähiympäristössä sekä erilaisissa verkostoissa.

Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun

Oppilaiden osallistuminen oman koulutyönsä ja ryhmänsä toiminnan suunnitteluun on luonteva tapa vahvistaa osallisuutta. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa oppilaiden osuus on tärkeä. Lisäksi oppilaita rohkaistaan vaikuttamaan myös koulun yhteisen toiminnan ja oppimisympäristön suunnitteluun ja kehittämiseen. Oppilaille tulee järjestää mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien sekä koulun järjestyssäännön valmisteluun. Oppilaat ovat myös mukana arvioimassa ja kehittämässä yhteistyötä.

Oppilaskunta yhteistyön osapuolena

Perusopetuslain mukaan koululla tulee olla sen oppilaista muodostuva oppilaskunta. Oppilaskunnan ja sen toimielinten tehtävänä on edistää oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista. Se innostaa oppilaita esittämään näkemyksiään, toimimaan ja vaikuttamaan omiin ja yhteisiin asioihin. Oppilaskunta sekä koulun ja kunnan muut osallisuutta tukevat rakenteet ja toimintatavat tarjoavat tilaisuuksia harjoitella demokratiataitoja käytännössä.

Oppilaiden osallisuus Ulvilan kaupungin perusopetuksessa

Lasten ja nuorten osallisuuden edistäminen on tärkeällä sijalla Ulvilan kaupungin perusopetuksessa. Lapset ja nuoret vaikuttavat päätösten tekoon oppilaskuntien ja nuorisovaltuuston kautta. Oppilaskunnat osallistuvat erilaisiin koulun kehittämiseen ja viihtyvyyteen liittyvien teemapäivien, projektien ja tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Oppilaiden osallisuus tulee huomioida mahdollisuuksien mukaan koulun toiminnassa. Osallisuuden tulee näkyä opetuksen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Osallisuuden kautta edistetään opetuksen tavoitteiden ja kouluviihtyvyyden toteutumista sekä koulun toiminnan kehittämistä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä