Koulun sisäinen yhteistyö ja yhteistyö muiden tahojen kanssa

Ulvilan kaupungin lisäys

Koulun sisäistä yhteistyötä kehitetään yhteisopettajuuden suuntaan. Kaksi tai useampi opettaja suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat opetusta sekä tavoitteiden saavuttamista eli oppimista yhdessä. Myös koulunkäyntiohjaajat voivat toimia yhteistyötiimissä. Tiimissä sovitaan yhteisestä tavoitteesta, huolehditaan tasavertaisesta työnjaosta ja sovitaan käytettävistä työtavoista. Erityisesti monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa korostuvat koulun sisäinen yhteistyö ja yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Keskeisiä yhteistyötahoja ovat muut kaupungin hallintokunnat, kolmas sektori ja elinkeinoelämä. Koulujen välinen yhteistyö korostuu mm. oppilashuollossa, nivelvaiheissa ja muissa oppilaan siirtymävaiheissa.

Kun opettaja luokalle vaihtuu, opettaja välittää opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot uudelle opettajalle, jotta oppilaan saama tuki siirtymävaiheessa jatkuu keskeytyksettä.


1.Siirtymävaiheen tuki esiopetuksesta perusopetukseen:

Esioppilaat tutustuvat alkuopetukseen yhteistyökoulunsa alkuopetuksen oppilaiden kanssa. Alkuopetuksen opettajilla on samalla mahdollisuus tutustua tuleviin oppilaisiin.

Koulun opetussuunnitelmassa kuvataan esi- ja alkuopetuksen yhteissuunnittelun toteuttamisen periaatteet.

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan suunnitelma esi- ja alkuopetuksen yhteistoiminnasta yhteistyössä esi- ja alkuopettajien kesken.2. Siirtymävaiheen tuki toiselta kolmannelle vuosiluokalle:

Toisen vuosiluokan keväällä erityisen tuen päätös. Tiedotetaan oppilaille ja huoltajille uusista oppiaineista ja muista siirtymävaiheeseen liittyvistä asioista.


3. Siirtymävaiheen tuki kuudennelta seitsemännelle luokalle:

Kuudennen vuosiluokan keväällä tarkistetaan erityisen tuen päätös.

Yläkouluun siirryttäessä koulujen rehtorit, erityisopettajat, opinto-ohjaaja sekä luokanopettajat ja luokanvalvojat tekevät yhteistyötä tavoitteena oppilaan eheän koulupolun varmistaminen. Yläkoulut esittelevät toimintaansa kuudesluokkalaisille ja heidän huoltajilleen vanhempainilloissa keväällä ennen oppilaan siirtymistä yläkouluun. Oppilaille järjestetään tutustumispäivä tulevaan yläkouluun.

Koulun opetussuunnitelmassa kuvataan siirtymävaiheen yhteistyö kuudennelta vuosiluokalta seitsemännelle vuosiluokalle. Kuvaus laaditaan siirtymävaiheeseen osallistuvien yhteistyönä.4. Siirtymävaiheen tuki perusopetuksesta seuraavaan kouluvaiheeseen:

Jatko-opintoihin siirtymisessä oppilaanohjaaja ja toisen asteen opinto-ohjaaja tekevät keskinäistä ja tarvittaessa monialaista yhteistyötä.

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa täsmennetään kaikkien siirtymävaiheiden kuvausta ja oppilaitosten välistä yhteistyötä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä