5.2 Yhteistyö

Yhteistyö

Opetustoimi ja koulu tekevät monipuolista yhteistyötä perusopetuksen yhtenäisyyden, eheyden ja laadun varmistamiseksi, toiminnan avoimuuden lisäämiseksi sekä oppilaiden oppimisen ja kasvun tukemiseksi. Yhteistyötä tarvitaan myös oppimisympäristöjen monipuolisuuden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin turvaamiseksi. Yhteistyö on suunnitelmallista ja sen toteutumista arvioidaan yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Yhteistyö Ulvilan kaupungin perusopetuksessa


Huoltajat ovat tärkeä yhteistyökumppani koulun toimintaa kehitettäessä. Kodin ja koulun yhteistyötä vahvistetaan esimerkiksi kehitys- ja arviointikeskusteluissa, vanhempaintapaamisissa, vanhempainilloissa ja vanhempainfoorumeissa, kodin ja koulun päivinä sekä koulun juhlissa ja tapahtumissa. Koulu antaa aktiivisesti tietoa lapsen koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvistä asioista. Huoltajan vastuulla on seurata lapsensa koulunkäyntiä säännöllisesti sekä toimia yhteistyössä koulun kanssa.

Koulun opetussuunnitelmassa kuvataan kodin ja koulun yhteistyön keskeiset tavoitteet ja järjestämiskäytännöt.

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa tarkennetaan yhteistyön toteuttamistapoja.

Ulvilassa rehtori toimii yhteyshenkilönä opetustoimen ja koulun välillä. Sivistysjohtaja kutsuu säännöllisesti rehtorit yhteisiin kokouksiin. Kokouksissa sovitaan yhdessä kaikkia kouluja koskevista asioista , suunnitellaan tulevaa toimintaa ja arvioidaan mennyttä.


Ulvilan kouluilla on vuosittain sovittu arviointikohteita, jotka opetus- ja kasvatuslautakunta hyväksyy. Lisäksi koulut asettavat vielä omia koulukohtaisia arviointikohteita lukuvuosittain. Arviointia koulussa organisoi arviointiryhmä (laaturyhmä, kehittämisryhmä), joka koostuu koulun henkilökunnasta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä