KAS.VARH.200, Varhaiskasvatuksen kehittyvä asiantuntijuus

Tehtävänanto

Oppimistehtävä 8. Loppureflektio

Opintojakson sisällöt opetussuunnitelmassa. 

Tehtävä tehdään omaan Matkakirjaasi.

Loppureflektion tavoitteena on tunnistaa ja tiedostaa omia taustaoletuksia ja omia kasvatuskäsityksiä varhaiskasvatuksen opettajan asiantuntijaidentiteetin kehittymiseen liittyen sekä reflektoida omassa ajattelussasi tapahtuneita muutoksia. Pohdi reflektiossa omia työssäoppimisjakson kokemuksia sekä halutessasi aiempia kokemuksiasi opintojen aikana.

Reflektiotehtävän tukena hyödynnetään Taskutuutorin lukua 2 ”Teoriat kasvattajan käsitteellisinä työkaluina”, Taskutuutorin reflektiokuviota sekä kurssin lähdekirjallisuutta, johon viitataan asianmukaisesti. Tehtävässä on kaksi osaa. Oppimistehtävän laajuus on 4 sivua. 

  1. Työssäoppimisjaksolta saadut oppimiskokemukset

Kuvaile omaa oppimistasi jakson osaamistavoitteisiin peilaten. Reflektoi erityisesti niitä tilanteita, joissa taustaoletuksesi muuttuivat ja jouduit poistumaan omalta mukavuusalueeltasi. Voit hyödyntää reflektion tukena seuraavia arvoja: kasvatustieteellinen tietotaito ja pedagoginen tietotaito.

  1. Omien reflektiotaitojen kehittyminen opintojen aikana

Reflektiotaidot ovat keskeinen osa varhaiskasvatuksen opettajan ammatillista osaamista. Olet päässyt harjoittelemaan ja syventämään reflektiotaitojasi kuluneiden opintovuosiesi aikana. Kuvaile miten reflektiotaitosi ovat kehittyneet? Voit hyödyntää reflektion tukena seuraavaa arvoa: reflektiivinen osaaminen.

Tekniset ohjeet:

Tehtävän palautukseen liittyvät ohjeet ja ohjevideot löydät sivulta Matkakirja-ohjeita. Sivulla on ohjeet Pedanet-tunnuksen luomiseen, matkakirjasivun ja tehtävän alasivun tekemiseen sekä lukuoikeuksien antamiseen ja linkin jakamiseen.

Pyydä tarvittaessa apua teknisiin asioihin liittyen osoitteella matkakirja-edu@tuni.fi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä