Pedagoginen tietotaito

Pedagoginen tietotaito on ymmärrystä ja taitoa suunnitella ja toteuttaa opetusta ja arvioida oppimista sekä pitkäjänteisesti että tilannekohtaisesti niin, että tuetaan oppijan kasvua ja oppimista. Pedagogiseen tietotaitoon sisältyy taito tunnistaa muutos- ja kehittämistarpeita oppimisen edistämiseksi, ratkaista ongelmia ja kehittää omaa opetustaan kasvatustieteellisin perustein. Aloittelevalla opettajalla pedagogisen tietotaidon näkökulma on usein kapea keskittyen esimerkiksi opettajan oman toiminnan tai tiettyjen sisältöjen hallinnoimiseen. Kokemuksen ja oman toiminnan kehittämisen myötä varmuus kasvaa ja pedagogisen tietotaidon näkökulma laajenee koskettamaan oppimisprosessia ja oppimistilanteita kokonaisvaltaisemmin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä