EDU.ORIE.020, Maisterivaiheesta aloittavat: Orientoituminen kasvatustieteiden opiskeluun (KM)

Tehtävänanto

Tämä opintojakso on maisteriopinnoista opintonsa aloittaville.

Opintojakson tiedot opintosuunnitelmassa.


Kirjaa aluksi
vastauksiasi alla oleviin kysymyksiin:

  • Millaisia aiempia opiskelupolkuja sinulla on ollut? Millaista osaamista olet kartuttanut aiemmissa opinnoissasi ja työtehtävissäsi?
  • Millaiset asiat opinnoissa ovat tuottaneet onnistumisen kokemuksia ja ovat innostaneet? Entä millaiset asiat ovat olleet haastavia?
  • Mitä tavoitteita sinulla on opinnoillesi?
  • Millaisissa tehtävissä haluaisit tulevaisuudessa työskennellä? Mihin aloihin tai teema-alueisiin haluaisit tutustua kasvatustieteiden lisäksi (valinnaiset opinnot)

Reflektoitava arvo: Reflektiivinen osaaminen

Syventävä reflektio: Valitse lopuksi yksi edellä esittämäsi tilanne tai kokemus (tai muu asiantuntijaksi kehittymiseen liittyvä tilanne), jonka olet kokenut jollain tapaa haastavaksi ja merkitykselliseksi. Reflektoi sitä Miten reflektoin-kuvion kysymysten mukaisesti ylhäältä alaspäin. Tutki, miten syvälle pääset reflektoinnissasi. Olennaista tässä vaiheessa ei ole se, pystytkö soveltamaan kaikkia reflektiokysymyksiä valitsemasi tilanteen reflektion tarkasteluun vaan se, että harjoittelet tunnistamaan ja tiedostamaan reflektiotaitojesi kehittymistä osana asiantuntijaksi kasvun prosessia.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä