KAS.VAR.120, Pedagoginen kehittäminen ja johtaminen

Opintojakson sisällöt ja osaamistavoitteet sekä reflektoitavat arvot

Opintojaksolla opiskelija kehittää tietämystään asiantuntijaorganisaation johtamisen rakenteista ja pedagogisesta kehittämistyöstä. Lisäksi opiskelija syventää tietämystään ammatillisesta toimijuudestaan yhteiskunnallisena vaikuttajana. Opiskelija tutustuu johtamistyön eri osa-alueisiin, johtamiskäytäntöihin ja jaettuun johtajuuteen. Lisäksi hän tiedostaa alaistaitojen kytkeytymisen lähijohtajuuteen ja osaa analysoida työyhteisön hyvinvoinnin tekijöitä. Opiskelija tuntee varhaiskasvatusorganisaation pedagogisen työn arvioinnin käytäntöjä ja osaa niiden perusteella suunnitella ja toteuttaa kehittämisprosessin.

Osaamistavoitteet

  • ymmärrät johtajuuteen ja esimiestyöhön liittyviä ilmiöitä
  • tiedostat ja osaat kuvata johtamisen ja vaikuttamisen merkityksen varhaiskasvatusorganisaatiossa ja varhaiskasvatuksen opettajan työssä
  • osaat analysoida ja arvioida työyhteisön pedagogisen kehittämisprosessin mahdollisuuksia ja haasteita.

Matkakirjassa reflektoitavat keskeiset arvot

Toimijuus, Hyvinvointi

Tehtävänanto

Tutustu laatuindikaattorin ja laatukriteerin käsitteisiin, joita esitellään luennolla Laatu ja arviointi. Luennon Laatu ja arviointi_2 diat ja tallenne löytyvät moodlesta.

Valitse yksi alla olevista Valtakunnallisen varahsiasvatussuunnitelman perusteet -asiakirjan kappaleista. Lue se huolellisesti, määrittele kappaleesta valitsemallesi alateemalle tavoitetila. Laadi sitä määrittävät laatuindikaattorit ja tavoitteen toteutumista ilmentävät laatukriteerit. Suunnittele myös kriteerin toteuttamiseen liittyvä aikajänne ja pohdi arviointimenetelmiä. Esimerkkikaavio ja tehtäväpohja löytyvät moodlesta.

Kirjaa suunnitelmasi tehtäväpohjaan, tallenna tuotoksesi kuvana pedanettiin.

•  Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä (vasu 3.1)

•  Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö (vasu 3.1 ja 4.4)

•  Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo (vasu 2.7 ja 3.1)

•  Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus (vasu 2.7 ja 3.1)

•  Hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä elämäntapa (vasu 3.1 ja 4)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä