LO-opiskelijat

Matkakirjaprosessi

Matkakirja tarkoittaa opiskelijan itsenäistä portfolioprosessia. Prosessissa sinä rakennat asiantuntijuuttasi tekemällä opintojen sisältöihin ja tavoitteisiin liittyviä harjoituksia ja reflektiota kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan arvojen pohjalta. 

Opintoihisi kuuluvan Matkakirjan lisäksi sinulla on mahdollisuus myös työskennellä itsenäisesti ja laajentaa portfoliotasi omien tarpeidesi ja tavoitteidesi mukaan, juuri sellaiseksi kuin haluat.

Voit tehdä Peda.nettiin sivuja ja sivukokonaisuuksia ja jakaa tuotoksesi muille tai pitää ne vain omassa käytössäsi. Voit esimerkiksi luoda oman portfolion ja CV:n työpaikan hakua varten, luoda itsellesi oppimateriaali- tai tuntisuunnitelmapankkia tai perustaa Peda.nettiin blogin tai kuvagallerian.

Peda.net on laajalti käytössä suomalaisissa kasvatus- ja koulutusorganisaatioissa sekä järjestötoiminnassa. Mitä enemmän sisältöjä tuotat jo opintojen aikana, sitä helpommaksi sen käyttö tulee. Kertyneestä kokemuksesta voi olla paljon hyötyä siinä vaiheessa, kun haet harjoittelu- tai työpaikkaa Peda.nettiä käyttävästä organisaatiosta. Sisältöjen rakentaminen Peda.netissä harjaannuttaa käyttämään myös muita verkkojulkaisuympäristöjä, vaikka ne ovatkin yksityiskohdiltaan erilaisia.

Jos tarvitset apua sivujen rakentamisessa, ota yhteyttä Matkakirja-sivuston ylläpitäjiin.

Päivitetty 14.6.2021.

Matkakirjatyöskentelyn opintojaksot luokanopettajaopiskelijoille, OPS-kausi 2021-2024

Kandivaiheen opinnot

KAS.ORIE.010, Orientoituminen kasvatustieteiden opiskeluun (KK)

KAS.PEL.010, Perusharjoittelu A, luokanopettaja

KAS.PEL.020, Perusharjoittelu B, luokanopettaja

KAS.PEL.030, Laajentava harjoittelu, luokanopettaja

Maisterivaiheen opinnot

EDU.ORIE.020, Maisterivaiheesta aloittavat: Orientoituminen kasvatustieteiden opiskeluun (KM)

KAS.PEL.040, Tutkiva harjoittelu, luokanopettaja

KAS.KAY.210, Syventävä projekti

EDU.300, Asiantuntijuus tässä ja nyt - kasvatustieteilijänä yhteiskuntaan

Matkakirjatyöskentelyn opintojaksokohtaiset tehtävät ovat tämän sivuston navigaatiopalkissa.

Päivitetty 14.6.2021.

Matkakirjatyöskentelyn opintojaksot luokanopettajaopiskelijoille, OPS-kausi 2020-2021


Kandidaattiopinnot

KASM01 Orientoivat ja asiantuntijuuden kehittymistä tukevat opinnot (KK) Opetussuunnitelma
KASAL01 Perusharjoittelu A Opetussuunnitelma
KASAL02 Perusharjoittelu B Opetussuunnitelma
KASAL03 Laajentava harjoittelu Opetussuunnitelma

Maisteriopinnot

KASSL01 Tutkiva harjoittelu Opetussuunnitelma
KASSL03 Syventävä projekti Opetussuunnitelma
KASS31 Pro gradu -tutkielma ja -seminaari Opetussuunnitelma

Opintojaksojen portfoliotyöskentelyllä tarkoitetaan matkakirjaprosessia, jonka opintojaksokohtaiset tehtävät ovat tämän sivuston navigaatiopalkissa.

Päivitetty 14.6.2021

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä