VAKA-opiskelijat

Matkakirjaprosessi

Matkakirja tarkoittaa opiskelijan itsenäistä portfolioprosessia. Prosessissa sinä rakennat asiantuntijuuttasi tekemällä opintojen sisältöihin ja tavoitteisiin liittyviä harjoituksia ja reflektiota kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan arvojen pohjalta.

Opintoihisi kuuluvan Matkakirjan lisäksi sinulla on mahdollisuus myös työskennellä itsenäisesti ja laajentaa portfoliotasi omien tarpeidesi ja tavoitteidesi mukaan, juuri sellaiseksi kuin haluat.

Voit tehdä Peda.nettiin sivuja ja sivukokonaisuuksia ja jakaa tuotoksesi muille tai pitää ne vain omassa käytössäsi. Voit esimerkiksi luoda oman portfolion ja CV:n työpaikan hakua varten, luoda itsellesi oppimateriaali- tai tuntisuunnitelmapankkia tai perustaa Peda.nettiin blogin tai kuvagallerian.

Peda.net on laajalti käytössä suomalaisissa kasvatus- ja koulutusorganisaatioissa sekä järjestötoiminnassa. Mitä enemmän sisältöjä tuotat jo opintojen aikana, sitä helpommaksi sen käyttö tulee. Kertyneestä kokemuksesta voi olla paljon hyötyä siinä vaiheessa, kun haet harjoittelu- tai työpaikkaa Peda.nettiä käyttävästä organisaatiosta. Sisältöjen rakentaminen Peda.netissä harjaannuttaa käyttämään myös muita verkkojulkaisuympäristöjä, vaikka ne ovatkin yksityiskohdiltaan erilaisia.

Jos tarvitset apua sivujen rakentamisessa, ota yhteyttä Matkakirja-sivuston ylläpitäjiin.

Matkakirjatyöskentelyn opintojaksot varhaiskasvatuksen opiskelijoille, OPS-kausi 2021-2024

Kandivaiheen opinnot

KAS.ORIE.010, Orientoituminen kasvatustieteiden opiskeluun (KK)

KAS.VARH.100, Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiikka

KAS.VARH.200, Varhaiskasvatuksen kehittyvä asiantuntijuus

KAS.VAR.040, Pedagogiikka ja opetussuunnitelmatyö varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

KAS.VAR.090, Moniammatillinen ja monialainen yhteistyö ja vuorovaikutus varhaiskasvatuksessa

KAS.VAR.120, Pedagoginen kehittäminen ja johtaminen

Maisterivaiheen opinnot

EDU.ORIE.020, Maisterivaiheesta aloittavat: Orientoituminen kasvatustieteiden opiskeluun (KM) 

KAS.PEA.010, Pedagoginen seminaari ja harjoittelu

KAS.KAY.230, Harjoittelu

EDU.300, Asiantuntijuus tässä ja nyt - kasvatustieteilijänä yhteiskuntaan 

Matkakirjatyöskentelyn opintojaksot varhaiskasvatuksen opiskelijoille LKV 2020-2021


Kandidaattiopinnot

KASM01 Orientoivat ja asiantuntijuuden kehittymistä tukevat opinnot (KK) Opetussuunnitelma
KASAV01 Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiikka Opetussuunnitelma
KASAV02 Varhaiskasvatuksen kehittyvä asiantuntijuus Opetussuunnitelma
KASAVA02 Moninaisuus ja inklusiivinen varhaiskasvatus Opetussuunnitelma
KASAVA05 Pedagogiikka ja opetussuunnitelmatyö varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Opetussuunnitelma
KASAVA06 Moniammatillinen ja monialainen yhteistyö ja vuorovaikutus varhaiskasvatuksessa Opetussuunnitelma
KASAVA07 Pedagoginen kehittäminen ja johtaminen Opetussuunnitelma

Maisteriopinnot

 
KASPEA01 Pedagoginen harjoittelu (elinikäinen oppiminen ja kasvatus ja varhaiskasvatus) Opetussuunnitelma
KASSV01 Harjoittelu: varhaiskasvatus Opetussuunnitelma
KASS31 Pro gradu -tutkielma ja -seminaari Opetussuunnitelma

Opintojaksojen portfoliotyöskentelyllä tarkoitetaan matkakirjaprosessia, jonka opintojaksokohtaiset tehtävät ovat tämän sivuston navigaatiopalkissa.

Päivitetty 14.6.2021..

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä