Pantittomat lasipakkaukset

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy

Miten lasipakkaukset kierrätetään?

  • Pantittomia lasipakkauksia kerätään niin Rinki-ekopisteillä, kaupoissa, teollisuudessa kuin kiinteistöillä.
  • Kerätyt lasipakkaukset kuljetetaan alueellisiin terminaaleihin, joita on Suomessa 38 kappaletta.
  • Terminaaleista lasipakkausjäte toimitetaan isommissa erissä käsittelylaitoksiin, jotka tällä hetkellä sijaitsevat Järvakandissa Virossa ja Forssassa.
  • Ulkomaille toimitettu lasipakkausjäte kuljetetaan laivoilla ja sitä välivarastoidaan satamassa.
  • Käsittelylaitoksilla lasipakkausjäte käsitellään. Ensin siitä poistetaan sinne kuulumaton jäte, kuten metalli, keramiikka ja pyrex-lasi. Seuraavaksi se lajitellaan sirukoon mukaan. Sen jälkeen lasi pestään ja lajitellaan värin mukaan. Käsittelylaitokselle toimitetusta materiaalista noin 7 prosenttia on muuta kuin kierrätykseen kelpaavaa lasia – lähinnä keramiikkaa, posliinia, pyrex-lasia, metallia, muovia ja muuta jätettä.
  • Keramiikka, posliini ja pyrex-lasi ovat tyypillisiä lajitteluvirheitä. Nämä eivät kuulu lasipakkausjätteen joukkoon. Niiden paikka on sekajäteastia.
  • Kierrätykseen kelpaamaton materiaali kierrätetään muilla tavoin tai hyödynnetään energiana.
  • Lasipakkausjätteen laatua ja koostumusta seurataan kuljetusketjun aikana ja vastaanottopaikoissa tarkemmilla analyyseillä. Koska Suomessa ei valmisteta uusia lasipakkauksia, käsittelylaitoksilla puhdistettu lasijäte ohjautuu lasipakkausten, lasipullojen ja lasipurkkien valmistajille eri puolille Eurooppaa.


Mitä konkreettisia tuotteita
uusioraaka-aineesta valmistetaan?

Kotitalouksissa käytettyjä lasipakkauksia käytetään lähinnä uusien elintarvikelasipakkausten raaka-aineena. Niistä tehdään myös infra- ja talonrakentamisen tuotteita – esimerkiksi vaahtolasia, jota keveytensä vuoksi voidaan kuljettaa noin seitsenkertainen määrä kivimurskeeseen verrattuna.

Aineena lasi voi kiertää ikuisesti sen ominaisuuksien juuri muuttumatta.


Katso videolta mitä on vaahtolasi ja miten sitä valmistetaan:


Mitä positiivisia ympäristövaikutuksia uusiomateriaalin käytöllä on?


Lasipakkausten lajittelu on ilmastoteko. Kun uusien pakkausten valmistukseen käytetään kierrätettyä lasia, säästetään neitseellisiä raaka-aineita. Lasin valmistuksen pääraaka-aine on hiekka. Lisäksi siihen käytetään kalkkia ja soodaa. Lasin kierrättäminen säästää siis merkittävästi uusiutumattomia luonnonvaroja!

Kierrätyslasista valmistetut uudet tuotteet eivät vaadi yhtä paljon energiaa kuin neitseellisestä raaka-aineesta valmistetut tuotteet. 1 kilo keräysastiaan tuotua lasijätettä vähentääkin hiilidioksidin kokonaispäästöjä 0,5 kiloa.

Lasin kierrätyksen ympäristöhyödyt ovat niin suuret, että niitä ei vähennä merkittävästi edes lasin kuljettaminen laivoilla muihin EU-maihin. Jos myös uusia lasipakkauksia valmistettaisiin Suomessa ja kaikki lasi käsiteltäisiin ja kierrätettäisiin kotimaassa, lasipakkausten kierrätys vähentäisi vielä 12 prosenttia enemmän päästöjä kuin nykyisin.Lisätietoa: Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä