Kuitupakkaukset

Suomen Kuitukierrätys Oy & Suomen Paalauskeskus Oy

Miten kartonkipakkaukset kierrätetään?Kartonkipakkauksia kutsutaan kierrätysalalla kuitupakkauksiksi. Kotoa löytyvien maito- ja mehupurkkien, keksipakettien ja muiden kartonki- ja paperipakkausten lisäksi kuitupakkauksiin lasketaan aaltopahvipakkaukset.Kierrätykseen tulee myös teollisuuden kuitupakkauksia, esimerkiksi säkkejä, kääreitä, hylsyjä ja päätylappuja.

  • Kuitupakkaukset saapuvat terminaaleihin kotitalouksista, kaupasta ja teollisuudesta. Terminaaleissa irtonaisena saapuvat kuitupakkaukset paalataan varastointia ja kuljetusta varten. Terminaalista esikäsitelty materiaali kuljetetaan kierrätyslaitokseen, jossa kierrätyskuitu otetaan talteen uusiokäyttöä varten.

  • Kierrätyslaitoksella paalit puretaan ja uusiomassa murskataan. Murskauksen jälkeen kuitupakkausten materiaali hajotetaan veden kanssa massaksi jatkuvatoimisessa suursakeuspulpperissa. Massa lajitellaan ajamalla se pulpperin pohjassa olevan sihtilevyn läpi.

  • Suursakeuspulpperin jälkeen massasta poistetaan vielä romuloukulla raskasta rejektiä. Sitten se ajetaan vielätoisiopulpperiin, jossa poistetaan painovoiman avulla kuitumateriaaliin kuulumaton jäte, kuten kivet ja metallit.

  • Sihtilevyjen päälle jääneet epäpuhtaudet tyhjennetään vaakasuoraan pesurumpuun, jossa otetaan vielä jäljellä olevat käyttökelpoiset kuidut talteen ja laitetaan ne takaisin prosessiin.

  • Pesurummusta rejekti ohjataan puristimelle, jossa siitä puristetaan nestettä pois. Rejektimassa puristetaan noin 50 % kuiva-ainepitoisuuteen.

  • Hylkyyn päätynyt materiaali poltetaan yleensä energiaksi, joka hyödynnetään kierrätyslaitoksen omissa prosesseissa. Pulpperista ja pesurummusta tullut kierrätysmassa varastoidaan massasäiliöihin, joista se pumpataan edelleen hienolajitteluun.

  • Hienolajittelussa massasta poistetaan pienemmät epäpuhtaudet. Hienolajittelun portaiden välissä tapahtuumyös hiekan poisto pyörrepuhdistustekniikalla. Lajiteltu kierrätysmassa saostetaan vielä kiekkosaostajalla varastointisakeuteen.

  • Uusiomassalaitoksella ei synny jätevesiä, vaan vesi kiertää prosessissa. Lisävetenä käytetään selkeytysaltaan vettä sekä kartonkikoneen kiertovettä.

  • Kuitupakkauksista saadaan kierrätyksen avulla talteen kierrätyskuitu. Prosessissa syntyy myös muita materiaalivirtoja. Kartonkipaaleista poistetut rautalangat toimitetaan metallin kierrätykseen.

  • Joissakin kartonkipakkauksissa on myös muovipinnoite. Pakkauksissa ollut muovi kaasutetaan, kaasu johdetaan kattilaan ja poltetaan. Muovin poltosta saatu energia hyödynnetään sähkönä ja höyrynä. Esimerkiksi aseptisissa nestekartonkipakkauksissa on sisällä myös alumiinia. Alumiini erotetaan kaasuttimella ja rakeistetaan. Alumiinirae toimitetaan sellaisenaan hyödynnettäväksi tai valetaan harkoiksi.

Kuitupakkausten litistämisellä on suuri merkitys niiden keräyksen ja kierrätyksen onnistumisessa. Keräysastioissa on paljon ilmaa, koska pakkauksia jätetään litistämättä. Litistämällä pakkaukset keräysastiat täyttyvät tehokkaammin ja niihin mahtuu tuplasti enemmän pakkauksia, tyhjennysvälejä voidaan harventaa, kuljetuksia vähentää ja siten vähentää myös polttoaineen kulutusta ja päästöjä. Katso videolta kuinka suuri vaikutus pakkausten litistämisellä on kuljetusten tehokkuuteen:Mitä konkreettisia tuotteita uusioraaka-aineesta valmistetaan?

Kierrätyskuidusta valmistetaan kartonkia ja paperia, kuten hylsykartonkeja, aaltopahvin pintakartonkeja, muita
pakkauskartonkeja ja -papereita sekä korkeapainelaminaatteja.


Mitä positiivisia ympäristövaikutuksia uusiomateriaalin käytöllä on?

Kierrätysmateriaalin käytöllä vähennetään sekä uusiutuvien että uusiutumattomien luonnonvarojen
käyttöä. Kartongista ja pahvista saatava kierrätyskuitu korvaa puuta. Kierrätysalumiinilla korvataan neitseellisen alumiinin käyttöä.

Kierrätysmateriaali käytetään mahdollisimman tarkoin ja niin moneen kertaan kuin mahdollista. Uusiutuvien
luonnonvarojen säästäminen edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Metallin kierrätys säästää
energiaa sekä vähentää kaivostoiminnan tarvetta.

Lue lisää alumiinin kierrätyksestä kohdasta Palautuspullot ja -tölkit.


Kuva: Suomen Kuitukierrätys Oy


Video: Keräyspahvin matkassa Suomen Paalauskeskus Oy

Lisätietoa:
Suomen Kuitukierrätys Oy
Suomen Paalauskeskus Oy

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä