Autonrenkaiden kierrätys

Suomen Rengaskierrätys Oy

Miten käytetyt renkaat kierrätetään?

  • Käytettyjä autonrenkaita vastaanotetaan rengasliikkeissä sekä Suomen Rengaskierrätys Oy:n vastaanottopisteissä.

  • Suomessa on noin 3000 renkaiden vastaanottopistettä, joihin renkaat voi palauttaa maksutta. Renkaiden hankintahintaan sisältyy pieni kierrätysmaksu, jonka avulla koko kierrätystyö tehdään kuluttajan puolesta.

  • Keräyspisteistä renkaat kuljetetaan alueterminaaleihin, joissa renkaat lajitellaan uusiokäytön tarpeiden mukaan. Lajittelun jälkeen renkaat leikataan eri kokoisiksi palasiksi esimerkiksi maanrakennusta, vesienkäsittelyä ja erilaisia pinnoitteita varten.

Lajittelun jälkeen renkaat leikataan eri kokoisiksi palasiksi esimerkiksi maanrakennusta, vesienkäsittelyä ja erilaisia pinnoitteita varten. Kuva: Juho Paavola / Suomen Rengaskierrätys Oy

Mitä konkreettisia tuotteita uusioraaka-aineesta valmistetaan?

Renkaalle on opittu antamaan uusi elämä monella eri tavalla. Kiertotalouden keskeinen periaate on tuotteen korjaaminen ja hyödyntäminen alkuperäisessä käyttötarkoituksessa uudelleen. Erityisesti raskaan liikenteen, eli linja- ja kuorma-autojen renkaita pinnoitetaankin paljon ja useaan kertaan.

Pinnoituksessa vanha kulutuspinta hiotaan pois ja tilalle vulkanoidaan eli kiinnitetään uusi pinta ja rengas toimii kuin uusi. Myös henkilöauton renkaista voidaan pinnoittaa uusiorenkaita. Sellaisenaan vanhaa rengasta voidaan hyödyntää myös esimerkiksi temppuratojen esteissä tai kilparatojen suojavalleissa.


Vanhaa rengasta voidaan hyödyntää esimerkiksi temppuratojen esteissä tai
kilparatojen suojavalleissa. Kuva: Juho Paavola / Suomen Rengaskierrätys Oy


Suurin osa renkaista kuitenkin hyödynnetään uusioraaka-aineena maanrakennustöissä. Renkaasta leikattu, noin kämmenen kokoinen rengasleike on osoittautunut monipuoliseksi vaihtoehdoksi kivimurskeelle esimerkiksi työmailla, jotka sijaitsevat pehmeällä savimaalla. Kuutiometri rengasleikettä painaa yli puolet vähemmän kuin sama määrä kivimursketta. Siksi sen avulla voidaan tehdä rakenteita, jotka murskeella täytettynä olisivat maapohjalle liian raskaita.Rengasleikettä voidaan hyödyntää esimerkiksi hulevesien suodatusjärjestelmissä. Hienojakoisempi leike, eli granulaatti, puolestaan tuo joustavuutta ratsastuskentille. Ja hyvin hienoa rengaskumijauhetta voidaan sekoittaa asfalttiin, jolloin tien päällyste kestää kulutusta ja säätilojen vaihtelua aiempaa paremmin. Rakentamisessa etuja saadaan myös rengasmateriaalin hyvästä vedenohjaus- ja lämmönerityskyvystä.

Tulevaisuudessa käyttö monipuolistuu entisestään. Suomen Rengaskierrätys on rakentamassa omaa kiertotalouslaitosta. Se käsittelee renkaasta yhä jalostetumpaa uusioraaka-ainetta kumiteollisuuden käyttöön. Kotimaisesta uusiokumista voidaan valmistaa vaikkapa tiivisteitä, kengänpohjia, jääkiekkoja ja juoksuratojen pinnoitteita. Mikä tehdään kumista, voidaan tehdä myös kierrätyskumista!Rengasleike on kevyt uusioraaka-aine maanrakennustöihin. Kämmenen kokoinen rengasleike korvaa kivimursketta. Koska rengasmateriaali on kevyttä verrattuna kiveen, sen avulla voidaan tehdä suuriakin rakenteita pehmeälle maaperälle. Samaa materiaalia voidaan hyödyntää esimerkiksi hulevesien suodatusjärjestelmissä. Kuva: Juho Paavola / Suomen Rengaskierrätys Oy


Mitä positiivisia ympäristövaikutuksia uusiomateriaalin käytöllä on?

Renkaiden uusiokäyttö säästää luontoa sekä raaka-aineiden että päästöjen näkökulmasta. Oiva esimerkki on maanrakennus, jonka täyttöihin rengasleike sopii hyvin. Rengasleikkeellä voidaan korvata maasta louhittavaa kiviainesta, jonka louhintatyöt heikentävät paikallisesti luonnon monimuotoisuutta. Rengasleike on huomattavan kevyttä verrattuna kivimurskeeseen. Kuljetettavan materiaalin keveys vähentää rakennusvaiheen kuljetuksissa polttoaineen kulutusta sekä siitä syntyviä hiilidioksidi- ja pienhiukkaspäästöjä.


Lisätietoa: Suomen Rengaskierrätys Oy

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä