Käsitteitä

Oppimateriaalissa vilisee eksoottisen kuuloisia termejä - tässä niille selityksiä

Bauksiitti on malmia, josta valmistetaan alumiinia.

Biopolttoaine on biomassasta eli eloperäisestä aineesta
valmistettu polttoaine. Se voi olla joko jätteestä tai
neitseellisestä raaka-aineesta tehtyä. Neitseelliset
polttoaineet voivat olla esimerkiksi puupohjaisia taikka
peräisin pellolla kasvatetusta kasvista, kuten maissista
tai rypsistä. Esimerkiksi maissista tehdään bioetanolia ja
rypsistä biodieseliä. Jätepohjaista biopolttoainetta voidaan
tehdä esimerkiksi ravintoloiden ruokajätteestä.

Granulaatti on kierrätysmuovista tehtyä muoviraetta, josta
voidaan valmistaa uusia muoviesineitä.

Hiilijalanjälki on jonkin tuotteen, toiminnan tai palvelun
aiheuttama ilmastokuorma eli se, kuinka paljon
kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan elinkaaren aikana
syntyy.

Hiilikädenjälki tarkoittaa tuotteen tai palvelun
aikaansaamia positiivisia ilmastovaikutuksia. Positiiviset
ilmastovaikutukset syntyvät siitä, että tuotetta tai
palvelua käyttävä asiakas voi sen avulla pienentää omaa
hiilijalanjälkeään.

Hiilineutraali tuote on tuote, jonka hiilijalanjälki koko
elinkaaren ajalta on nolla.

Karbonatisoituminen on ilmiö, jossa sementin
valmistuksessa kalkkikivestä vapautunutta hiilidioksidia
sitoutuu takaisin sementtikiveen.
Kiekkosaostaja on massan saostuksessa käytettävä laite.
Kiekkosaostajassa massan saostaminen tapahtuu kiekoilla,
jotka pyörivät massa-ammeessa.

Kierrätys tarkoittaa arkikielessä usein sekä materiaalien
kierrätystä, että tavaroiden kierrätystä esimerkiksi
kirpputorilla. Tarkkaan ottaen tavaroiden ostaminen ja
myyminen kirpputorilla on kuitenkin uudelleenkäyttöä.
Kierrätyksessä taas kierrätetään materiaalia uudeksi
materiaaliksi (esimerkiksi maitopurkeista tehdään uutta
kartonkia).

Konvektio on lämmön siirtymistä kaasussa tai nesteessä
lämmön aiheuttamien virtausten mukana.
Kuitupakkaus on paperista, kartongista, nestekartongista
tai pahvista valmistettu pakkaus. Se voi olla myös
yhdistelmämateriaalia, ja silloin se lasketaan
kuitupakkaukseksi, jos paperikuidun osuus on yli 50 %
pakkauksen painosta.

Kyllästetty puu on puuta, joka on käsitelty kyllästysaineilla
siksi, että se kestäisi pidempään lahoamatta. Kutsutaan
myös kestopuuksi. Kyllästysaineet ovat yleensä myrkyllisiä,
ja kyllästetty puu onkin siksi vaarallista jätettä.

Lasivilla on lasista valmistettua lämpöeristettä.
Neitseellinen luonnonvara, neitseellinen raaka-aine,
neitseellinen materiaali on luonnosta käyttöön otettava
luonnonvara. Esimerkiksi metallia voidaan tehdä joko
neitseellisestä raaka-aineesta, jolloin joudutaan kaivamaan
malmia kaivoksesta ja jalostamaan siitä metallia, taikka
kierrätysmetallista, joka on ollut jo vähintään kerran
ihmisten käytössä.

PET-muovi on polyetyleenitereftalaattia tai
polyeteenitereftalaattia. Se on muovia, jota käytetään
erityisesti pakkausteollisuudessa. Muiden muassa
virvoitusjuomapullot on usein tehty PET-muovista.

Rejekti tarkoittaa jätteen lajittelussa eriteltyä hyötykäyttöön
kelpaamatonta ainesta.

Suursakeuspulpperi, toisiopulpperi: Pulpperi tarkoittaa
prosessitekniikassa säiliötä, jossa lietetään kiinteitä aineita
nesteeseen.

Uudelleenkäyttö on tavaran ohjaamista käytettäväksi
uudestaan sellaisenaan. Esimerkiksi käytetty vaate tai astia
voidaan viedä kierrätyskeskukseen tai kirpputorille, josta
joku muu voi hankkia sen käyttöönsä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä