Mineraalivillaeristeiden kierrättäminen

EcoUp Oyj

Mineraalivilla, eli lasivilla tai kivivilla, ovat lämmöneristeitä, joita käytetään talojen alapohjissa, seinissä ja yläpohjissa.

Mineraalivillajätettä syntyy niin rakentamisen kuin rakennusten purkamisenkin yhteydessä. Pelkästään rakennuksien
purkamisesta syntyy Euroopan alueella vuosittain 2,5 miljoonaa tonnia mineraalivillajätettä. Purkuvillan uusiokäyttö on ollut hyvin vaikeaa, ja aiemmin se on päätynyt pääasiassa kaatopaikalle maatumattomaksi maantäytteeksi.

Miten mineraalivilla kierrätetään?


Teollisuuden sivuvirroista, eli levymäisen eristevillan leikkuukappaleista, valmistetaan murskaamalla ja kuiduttamalla puhallusvillaa, jota käytetään mm. talojen yläpohjan lämmöneristeenä. Levyeriste muuttaa muotoaan puhallusvillaksi.

Rakennusten purkutyömailta kerättävästä villajätteestä taas voidaan EcoUpin kehittämän energiatehokkaan laitteiston avulla valmistaa uutta, jauhemaista raaka-ainetta mm. betoniteollisuuden tarpeisiin, sementin korvikkeeksi.Raekokoon prosessoitua, puhdistettua purkuvillajätettä. Kuva: EcoUp Oyj

Mitä konkreettisia tuotteita
uusioraaka-aineesta valmistetaan?

Puhtaan eristevillan ylijäämäkappaleet ja leikkuupalat voidaan prosessoida puhallusvillaksi, ja näin uudelleenkäyttää
lämmöneristeenä. Kun rakennuksia puretaan, syntyy purkuvillajätettä. Purkuvillaakin voidaan uusiokäyttää, mutta eristeeksi materiaali ei enää palaa. Purkuvillasta saatava uusioraaka-aine soveltuu mm. pihakivien ja tasoitteiden valmistamiseen sekä sementin korvikkeeksi betonin valmistamisessa.Ikivilla on kivivillan uusista ja käyttämättömistä ylijäämäpaloista valmistettavaa
CE-merkittyä puhallusvillaa. Kuva: EcoUp OyjPurkuvillasta jauhetusta uusioraaka-aineesta valmistettu pihakivi.
Kuva: EcoUp Oyj


Mitä positiivisia
ympäristövaikutuksia uusiomateriaalin käytöllä on?

Puhtaan mineraalivillan kierrättäminen energiatehokkaalla menetelmällä vähentää rakennustuotteiden valmistamisesta syntyviä päästöjä ja neitseellisten raaka-aineiden tarvetta.

Purkukohteista kerätystä käytetystä mineraalivillasta valmistetaan uusia tuotteita sen sijaan, että
se päätyisi maatumattomana kaatopaikalle. Merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat jätteen synnyn ehkäiseminen ja neitseellisten raaka-aineiden korvaaminen. Myös hiilidioksidipäästöt vähenevät uusioraaka-aineen käytön myötä.Kuva: EcoUp Oyj

Lisätietoa: EcoUp Oyj

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä