Kierrätysbetoni

Rudus Oy

Miten betonijäte kierrätetään?

  • Betonijätteen saapuessa terminaaliin, kaikki kuormat tarkastetaan, punnitaan ja luokitellaan. Samalla vastaanotetaan siirtoasiakirjat ja kuorma täyttää voimassa olevat vastaanottoehdot. Tiedot vastaanotetusta materiaalista kirjataan vastaanottojärjestelmään. Ruduksella on useita toimipisteitä, joissa betonijätettä käsitellään, mm. Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tampereella, Kaarinassa, Oulussa.

  • Vastaanotetut jätteet välivarastoidaan varastokasalle. Varastokasalta materiaali lajitellaan ja esikäsitellään jatkojalostusta varten. Lajittelun ja esikäsittelyn yhteydessä betonijätteestä poistetaan isoimmat raudat ja raaka-aine on valmis jalostettavaksi edelleen.

  • Esikäsitelty raaka-aine murskataan ja seulotaan haluttuun raekokoon.

  • Tuotteesta poistetaan mahdolliset raudat sekä muut epäpuhtaudet. Käsittelyn aikana tehdään laadunvalvontaa, jolla varmistetaan betonimurskeen tekninen soveltuvuus sekä ympäristökelpoisuus. Tekninen laadunvalvonta sisältää mm. rakeisuuden, kiintotiheyden ja puristuslujuuksien määrityksiä. Ympäristökelpoisuus osoitetaan haitta-aineiden liukoisuus- ja pitoisuusmäärityksillä.
  • Valmiit Betoroc-betonimurskeet varastoidaan erillisiin varastokasoihin odottamaan tuotteen edelleen hyödyntämistä.

Mitä konkreettisia tuotteita
uusioraaka-aineesta valmistetaan?

Kierrätysbetonista valmistetaan betonimursketta, jota voidaan käyttää rakentamisessa. Rudus on käsitellyt betonijätteitä vuodesta 1994 alkaen ja valmistanut Betoroc-betonimursketta jo yli seitsemän miljoonaa tonnia.


Betonimursketta käytetään pääsääntöisesti tie- ja katuhankkeissa, teollisuustonteissa
sekä parkki- ja piha-alueilla. Kuva: Rudus Oy.

Mitä positiivisia ympäristövaikutuksia uusiomateriaalin käytöllä on?

Betoninkierrätyksellä voidaan katsoa olevan pelkästään positiivisia ympäristövaikutuksia. Vastaanottamamme betoni kiertää sataprosenttisesti ja sillä korvataan uusiutumattomia luonnonvaroja. Betonimurskeen käytöllä voidaan korvata luonnonkiviainesten käyttöä mm. infrarakentamisessa sekä betoniteollisuuden runkoaineksia.

Betonimurskeen tekniset ominaisuudet ovat jopa luonnonkiviainesmateriaaleja paremmat ja mahdollistavat pienemmän materiaalimäärän käytön kuin neitseellisiä materiaaleja käytettäessä. Betonimurskerakenteella on kiviainesta parempi kantavuus, jolloin rakenteita voidaan ohentaa.

Betonimurske on myös hieman kiviainesta kevyempää, jolloin kuljetettavia tonneja on vähemmän. Rakenteissa oleva betonimurske sitoo vuosien mittaan hiiltä: karbonatisoitumisen seurauksena siihen voi sitoutua jopa kolmannes sementin valmistuksessa aiheutuneista päästöistä.


Betoroc-murskeella voidaan korvata parhaita luonnon
sora- ja kalliomurskeita. Kuva: Rudus Oy.

Lisätietoa: Rudus Oy

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä