Lyijyakut

Akkukierrätys Pb Oy

Miten lyijyakut kierrätetään?


Lyijyakut kerätään haponkestäviin akkulaatikoihin.
Kuva: Akkukierrätys Pb Oy

  • Lyijyakkuja käytetään ajoneuvojen käynnistysakkuina sekä mm. veneissä, trukeissa, siivouskoneissa, hälytys- ja turvajärjestelmissä sekä varavoima-akkuina. Suomessa on kattava keräysverkosto lyijyakuille ja niiden keräyspisteinä toimivat mm. jätelaitokset, akkujen myyjät, autohuollot sekä jätealan yritykset.

  • Keräyspisteissä lyijyakut kerätään haponkestäviin muovilaatikoihin.

  • Osa lyijyakuista kierrätetään Suomessa ja osa kuljetetaan naapurimaissa sijaitseviin käsittelylaitoksiin. Lyijyakut voidaan esikäsitellä murskaamalla ennen niiden kuljetusta käsittelylaitoksiin.

  • Murskaamisessa akuista poistetaan varaus, jolloin niiden varastointi ja kuljettaminen on turvallisempaa ja oikosulun ja tulipalon riski poistuu. Samalla otetaan talteen akkujen sisältämä akkuhappo.

  • Lyijyakkujäte luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi ja siksi niiden vientejä valvotaan tiukasti. Lyijyakkujätteen siirto maasta toiseen edellyttää jätesiirtolupaa.

  • Kierrätyslaitoksilla tarkastetaan ettei lyijyakkujen seassa ole muita akkuja. Erityisesti litiumakkujen tarkastaminen kuormista on tärkeää, sillä murskaimeen joutuessaan litiumakku voi syttyä palamaan.

  • Kierrätysprosessissa akut murskataan ja niistä erotetaan eri komponentit. Muovi ja lyijymurska erotetaan ja kevyt muovimurske nousee pintaan ja painavampi lyijy vajoaa vesialtaassa pohjalle. Prosessista saadaan lyijymurskaa, lyijypastaa, muoveja sekä akkuhappoa.


Mitä konkreettisia tuotteita

uusioraaka-aineesta valmistetaan?

Kova muovi pestään ja granuloidaan ja käytetään muoviteollisuudessa uusien tuotteiden valmistukseen. Lyijylevyjen välissä eristeenä käytettävä muovi hyödynnetään usein energiana.

Lyijy sulatetaan ja valetaan lyijyharkoiksi ja sitä käytetään mm. uusien akkujen valmistuksessa. Akkuhappo neutraloidaan vedeksi ja suoloiksi. Kierrätysprosessin kierrätystehokkuus on prosessista riippuen noin 85 %. Lyijyakkujen sisältämästä lyijystä saadaan kierrätettyä 96,8 %.


Mitä positiivisia
ympäristövaikutuksia
uusiomateriaalin käytöllä on?

Akkujen kierrätys säästää luonnonvaroja, sillä kierrätetyllä lyijyllä ja muovilla voidaan korvata neitseellisiä raaka-aineita. Kierrätetyn lyijyn hyödyntäminen on myös energiatehokkaampaa verrattuna primäärisen lyijyn tuotantoon.

Lyijyä voidaan kierrättää lähes rajattomasti, sillä kierrätysprosessissa sen laadun heikkeneminen on pyritty kaikin tavoin ehkäisemään. Lyijyakkujen vastuullinen keräys ja kierrätys on hyvin tärkeää, sillä lyijy on raskasmetalli ja sen päätyminen luontoon tulee estää.

Lisätietoa: Akkukierrätys Pb Oy

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä