Johdanto

Aluksi

Uudelleenkäyttö ja materiaalien kierrätys säästävät luonnonvaroja. Kun tehtaille saadaan kierrätysmateriaalia, vähenee tarve luonnosta otettaville neitseellisille luonnonvaroille. Kierrätysmateriaalin jalostus kuluttaa myös huomattavasti vähemmän energiaa ja tuottaa paljon pienemmät kasvihuonekaasupäästöt kuin neitseellisen materiaalin käyttö.

Esimerkiksi lasi valmistetaan hiekasta. On paljon yksinkertaisempaa valmistaa lasia kierrätyslasista, kuin kaivaa ja sulattaa hiekkaa uuden lasin raaka-aineeksi. Kuljetuksilla merkittävä rooli siinä, kuinka suuren hyödyn kierrätys lopulta tuottaa. Kierrätysmateriaaliakin pitää kuljettaa, ja kuljetukset tuottavat päästöjä ja kuluttavat luonnonvaroja. Siksi kierrätysmateriaalin kuljetus täytyy suunnitella järkeväksi ja tehokkaaksi.

Teollistuminen ja elintason nousu ovat kasvattaneet ihmiskunnan luonnonvarojen käyttöä valtavasti. Pelkästään vuosina 1970 - 2014 luonnonvarojen käyttö on maailmassa yli kolminkertaistunut 27 miljardista tonnista 83 miljardiin tonniin. Yksi suomalainen kuluttaa vuodessa keskimäärin 40 tonnia luonnonvaroja. Tässä luvussa ovat mukana vain käyttöön otetut luonnonvarat. Jos mukaan lasketaan myös esimerkiksi kaivoksissa syntyvä sivukivi, joka louhitaan mutta jota ei käytetä, yksi suomalainen kuluttaa noin 100 tonnia luonnonvaroja vuodessa.

Luonnonvarojen käytöllä on paljon haitallisia ympäristövaikutuksia. Luonnon monimuotoisuuden vähenemisestä 90 % johtuu luonnonvarojen käytöstä. Lisäksi luonnonvarojen käyttö aiheuttaa päästöjä ja on merkittävä tekijä myös ilmastonmuutoksen taustalla.

Lue osioista 'Uusiomateriaalien kierrätys & hyödyntäminen' ja 'Kestävät kuljetukset' miten jäsenyrityksemme säästävät luonnonvaroja kierrättämällä ja minimoivat kuljetusten ympäristövaikutuksia!

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä