Kuvataide

Kuvataiteen arviointi

Oheisesta taulukosta näet arvioinnin perusteita Ahmon koulun kuvataiteen osalta. Taulukossa on koostettuna arvosanoittain kirjalliset kuvaukset kuvataiteen osaamisesta eri osa-alueilla. Kuvauksiin on koottuna tyypillisiä tilanteita kuvataiteen tunneilta, jos jokin kohta herättää kysymyksiä, kysy vain tarkennusta opettajalta. Arvosana koostuu työskentelystä, kuvien tarkastelusta, välinehuollosta, ryhmätyöskentelystä, prosessin kuvailusta ja valmiista töistä.

Ota huomioon, että arvosanasi ei ole piirustustaitosi numero, eikä arvosana taiteellisuudestasi, vaan se kertoo eniten kuvataiteen opiskelustasi arviointijaksolla opiskelluista asioista. Annan sinulle vinkin: Jos sinulla on paljon ideoita, mitä tahtoisit kuvataiteessa tehdä, käytä hetki aina tehtävän alussa siihen, että mietit, mitä omaa voisit juuri tähän tehtävään tuoda. Omat ideat saavat tietysti näkyä :) Kuitenkin tehtävässä on aina jokin opiskeltava asia ja tavoitteet, ja siihen myös arviointi kohdistuu. Jos harjoittelemme varjostamista, mutta teet todella hienon viivapiirroksen, voin tietytysti kehua työtäsi, mutta ei se varjostamistyönä silloin ole 10. Mutta jos saat luontevasti yhdistettyä nämä kaksi, on hyvä arvosana todennäköinen.

Kuvataide sisällöt ja tavoitteet luokittain

Kuvataiteen tavoitteita ja sisältöjä 7. luokalle

7. luokan kuvataiteessa käydään läpi kuvataiteen perusteita, kuten sommittelua ja värioppia sekä harjoitellaan kuvantekemisen taitoja. Tunneilla opiskellaan ja harjoitellaan kuvataiteen perustekniikoita, kuten piirtämistä, maalaamista, taidegrafiikkaa, keramiikkaa, kuvanveistoa, valokuvausta ja digitaalista kuvankäsittelyä. Oppitunneilla työskennellään sekä yksin että ryhmässä. 7. luokan tavoitteisiin kuuluu kuvataideluokan toimintakulttuurin omaksuminen, turvalliset työtavat sekä välinehuolto. (T1, T3, T5, T9)

Tunneilla tutustaan taidehistoriaan, ympäröiviin kuvakulttuureihin sekä tarkastellaan oppilaiden valitsemia kuvastoja. Keskustellaan kuvista ja harjoitellaan kuvantulkinnan tapoja. (S1, S2, S3)

Arvioinnissa huomioidaan valmiit työt, työskentelyprosessi ja työskentelytaidot. Arvioinnissa käytetään myös itsearviointeja sekä vertaisarviointia.

Mikäli oppilas ei valitse kuvataidetta valinnaisena oppiaineena, 7.luokan arvio jää päättötodistukseen. Kuvataide siis päättyy yhteisenä oppiaineena vuosiluokalle 7. Kuvataide tulee seuraavan kerran vastaan toisella asteella esim. lukion pakollisena kurssina.

Pitkä valinnainen 8.-9.luokan kuvataide

Kuvataide: peruskurssi. Haluatko oppia lisää kuvantekemisestä, taiteesta ja muista kuvamaailmoista? Ei haittaa, vaikka et osaisi piirtää omasta mielestäsi täydellisesti, kuvataiteessa voit olla hyvä ja onnistua tuhansilla eri tavoilla! Kiinnostus ja asenne ratkaisevat!


Tavoitteet

  • Kehittää ja syventää oppilaan kuvallista ajattelua ja kuvallisia ilmaisutaitoja.
  • Harjaannuttaa oppilasta itsenäiseen, oma-aloitteiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn.
  • Kehittää oppilaan ryhmätyötaitoja.
  • Ohjata työskentelemään ja käyttämään materiaaleja taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.
  • Ohjata oppilasta keskustelemaan omista ja muiden töistä.
  • Oppilas osaa keskustella kuvista ja tulkita erilaisia kuvastoja aina taidekuvista oman ympäristönsä kuviin.
  • Harjaannuttaa oppilasta havaitsemaan taiteessa, kulttuurissa ja ympäristössä ilmeneviä arvoja ja mielipiteitä.
  • Kannustaa ottamaan itse kantaa ja perustelemaan mielipiteensä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä