Urheilupainotteinen luokka

Oppilasvalinta urheilupainotteiselle luokalle 2023-2024

Oppilasvalinta urheilupainotteiselle luokalle lukuvuodeksi 2023-2024 on tehty. Valintapäätös toimitetaan kaikille hakijoille viikon 16 aikana. Halutessaan huoltajat voivat tiedustella valintakokeen tuloksia koulun kansliasta.


Heikki Pulkkinen, rehtori
044 7401325

Monika Evardson, koulusihteeri 
044 740 2122

Ohjeita pääsykokeeseen tulevalle

Pääsykokeet pidetään keskiviikkona 5.4. Ahmon koulun liikuntasalissa. Kokoontuminen klo 9 liikunta-aulaan. Pääsykokeen aikana paikalla ovat vain niihin osallistuvat oppilaat. Päivän kesto riippuu osallistujien määrästä, päättyen kuitenkin viimeistään klo 15. Mukaan tarvitset liikuntavaatteet, sisäliikuntaan soveltuvat jalkineet sekä juomapullon. Lisäys 3.4.2023: pääsykokeeseen osallistuvien ruokailu Ahmon koululla!
Pääsykokeessa käytetään olympiakomitean suosittelemaa valtakunnallista soveltuvuuskoetta https://www.soveltuvuuskoe.fi/ (koulukohtaista osiota ei järjestetä).

Ilmoittautuminen pääsykokeeseen Wilma -lomakkeen kautta (lomake avautuu maaliskuun alussa).

Tervetuloa!

Ahmon koulun urheilupainotteisen luokan toimintaperiaatteet

Tavoitteet

Ahmon koulun urheilupainotteisen luokan tavoitteena on tarjota aktiivisesti urheilua harrastavalle nuorelle ehjä urheilijan polku perusopetuksesta toisen ja kolmannen asteen opintoihin. Yhteistyötä urheilupainotteisen luokan suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä tehdään aktiivisesti Siilinjärven lukion ja Kuopion alueen urheiluakatemian kanssa.

Valinta

Oppilaat urheilupainotteiselle luokalle valitaan valintakokeen kautta. Valintakokeiden käytännön järjestämisestä päätetään koulun vuosisuunnitelmassa. Otettaessa oppilaita urheilupainotteisen luokan oppilaiksi hakijoihin sovelletaan yhdenvertaisia valintaperusteita. Valintaperusteista ja -kokeesta ilmoitetaan etukäteen koulun kotisivuilla. Valintakokeen perusteella luokalle valitaan sopiva määrä oppilaita, siten että luokkakoko vastaa muiden aloittavien 7. -luokkien oppilasmäärää. Urheilupainotteisen luokan oppilaaksi ottomäärä voi vaihdella vuosittain. Kaikille painotettuun opetukseen hakeneille annetaan viranhaltijapäätös oppilaaksi otosta tai sen epäämisestä. Päätöksen tekee hallintosäännössä määrätty viranhaltija.

Haku urheilupainotteiselle luokalle on avoin kaikille siilinjärveläisille 6. -luokan oppilaille. Mikäli luokan oppilasmäärä ei täyty siilinjärveläisistä oppilaista, voidaan luokalle ottaa oppilaita muista kunnista (siilinjärveläiset on etusijalla). Luokalle valitaan valintakokeen perusteella siten, että kunakin vuonna keskimääräisen luokkakoon mukainen määrä parhaan pistemäärän saaneita oppilaita tulee valituksi. Niistä valintaperusteet täyttävistä hakijoista, jotka eivät ole tulleet valituiksi oppilaspaikkojen rajallisen määrän takia, muodostetaan varasijalista kokonaispistemäärän mukaisessa järjestyksessä siten, että siilinjärveläiset hakijat ovat etusijalla. Oppilaspaikkojen vapautuessa, oppilaita valitaan varasijalistan mukaisessa järjestyksessä elokuun loppuun asti, jolloin varasijalista raukeaa.

Mikäli jonain vuonna urheilupainotteiselle luokalle hakeutuu vähemmän oppilaita kuin keskimääräisen luokkakoon mukaan olisi välttämätöntä, voidaan luokkaa täydentää muilla oppilailla.

Opetuksen toteuttaminen

Urheiluluokan luokanohjaajana toimii liikunnanopettaja. Urheilupainotteisuus opetuksessa toteutuu lähinnä valinnaisaineiden kautta. Urheilupainotteiselle luokalle valitun oppilaan toiseksi pitkäksi valinnaksi tulee automaattisesti liikunta vLI, näin kurssin sisältöä voidaan suunnitella valmennuspainotteiseksi. Valmennus on lajiriippumatonta yleisvalmennusta, ja sen toteutuksesta vastaavat ensi sijassa liikunnanopettajat.

Yhteistyötä eri urheiluseurojen ja lukion urheiluvalmennuksen kanssa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Kahdeksannella luokalla kaikilla oppilailla on tuntijaon mukaisesti 3 tuntia pakollista liikuntaa viikossa. Näistä 1 viikkotunti käytetään urheiluvalmennuksen mukaiseen opetukseen. Yhdeksännellä vuosiluokalla jatketaan pitkää valintaa vLI 2h/vko, lisäksi lyhyt valinta vxLI voidaan suunnata valmennukselliseen opiskeluun. Tämän lisäksi oppilaille voidaan tarjota vapaaehtoisia kerho- ja valmennustunteja.

Koulukuljetukset

Urheilupainotteiselle luokalle valituille oppilaille koulukyyti kustannetaan vain siinä tapauksessa, että Ahmon koulu on oppilaan lähikoulu ja oppilaan koulumatka on yli 5 km. Mikäli oppilas on valittu muulta oppilaaksiottoalueelta, koulukuljetus on huoltajan vastuulla. SivLtk 20.12.2022 § 88

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä