Käsityö

Arvioiti käsityössä.

Arviointi perustuu kokonaiseen käsityön prosessiin, sen tavoitteisiin ja kriteereihin sekä opiskelun aikana tehtyyn jatkuvaan arviointiin ja dokumentointiin. Opiskelujakson alussa huolehditaan yhteisesti tutustuen, että oppilaat tietävät arvioinnin perusteet. Eri vaiheiden dokumentointi toimii arvioinnin välineenä. 

Oppilas suorittaa itsearviointia työskentelyn yhteydessä kirjallisesti. Tvt-teknologiaa hyödynnetään soveltuvin keinoin. Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa ja sitä oppilas saa työskentelyn yhteydessä sanallisesti. Työskentelyn arviointia toteutetaan sekä Wilman kautta lukukausittain, että sanallisesti työskentelyn aikana.

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut käsityön oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso käsityön valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä