Tervetuloa Ahmon koulun kotisivulle

Lähiopetukseen siirtyminen 14.5.2020 alkaen

Valtioneuvoston päätöksellä perusopetuksen oppilaitokset avataan 14.5.2020 alkaen. Turvallista opetuksen aloittamista varten Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat julkaisseet ohjeistuksen, johon voi tutustua seuraavasta linkistä: https://valtioneuvosto.fi/documents/10616/22150002/THL+OKM+ohje+kouluihin+04052020.pdf Tärkeimmät kouluja koskevat ohjeistukset ovat seuraavat: 

Kouluja koskevia lisähuomioita: 

 •  Koulun tilaratkaisut toteutetaan niin, että oppilaita on kouluissa kerralla aiempaa vähemmän.Tyhjillään olevia (esim. toisen asteen oppilaitosten) opetustiloja voidaan tarvittaessa ottaa tähän käyttöön. 

 • Alakouluissa opetusryhmät pidetään erillään koko koulupäivän ajan. Yläkoulussa ja valinnaisissa aineissa opetusryhmä voi vaihtua, mikäli opetusta ei voida muutoin toteuttaa. 

 • Mikäli opetusryhmien erillään pitäminen esim. yläkouluissa on mahdotonta, panostetaan väljyyteen ja pyritään porrastamaan opetusta mahdollisuuksien mukaan. 

 • Kouluruokailu järjestetään oman luokan tai ryhmän kanssa, ei yhteisruokailua ruokasalissa. Ruokasalia voi kuitenkin käyttää porrastetusti. Hygieniasta huolehditaan ruuanvalmistuksen ja -jakelun sekä syömisen aikana. 

 

Ahmon koululla järjestämme opetuksen seuraavasti: 

 1. Opiskelu

  • Opiskelu jatkuu opetussuunnitelman mukaisesti. Kaikki oppiaineet, myös valinnaisaineet opiskellaan normaalisti lukujärjestyksen mukaan. Kaikki tavoitteet ja tuntijako ovat voimassa. 

  • Ensimmäisenä koulupäivänä to 14.5. klo 9.00-10.00 on luokanvalvojan tunti, jolloin oppilaat saavat tarkempaa tietoa toukokuun koulunkäynnin järjestelyistä..

  • Otamme käyttöön lukion tiloja, jolloin saamme tarpeellista väljyyttä muuten ahtaisiin viipalerakennuksiin. Luokkatilat sinänsä ovat riittävän tilavia.

  • Uudet opiskelutilat merkitään lukujärjestyksiin.

  • Joillakin taito- ja taideaineiden ja esimerkiksi kemian, fysiikan, biologian ja maantiedon tunneilla oppilaat opiskelevat pienemmissä ryhmissä. Tämä osaltaan lisää turvavälejä.

 2. Välitunnit

  • Kaikki välitunnit vietetään ulkona.

  • Tuntia pitävä opettaja noutaa luokan oppilaat ulkoa tunnille, jolloin vältämme ruuhkaa sisään tullessa. Samoin tunnin päättyessä opettaja huolehtii siitä, että oppilaat pääsevät poistumaan ulos turvavälejä noudattaen.

  • Välituntivalvontaa tehostetaan. Välituntivalvojat huolehtivat siitä, että turvavälit säilyvät välituntienkin aikana.

 3. Ruokailut

  • Ruokaillut toteutetaan porrastetusti ruokasalissa. 

  • Ruokasalissa on yhden vuoron aikana n.50 oppilasta, kun normaalisti ruokasaliin mahtuu 325 henkilöä. 

  • Opettaja vie oppilasryhmän ruokasaliin ja huolehtii siitä, että turvaetäisyyksiä noudatetaan.

  • Opettaja valvoo oppilasryhmän ruokailun, ja ohjaa ryhmän seuraavalle oppitunnille tai välitunnille.

  • Ennen ruokailua ja sen jälkeen huolehditaan käsihygieniasta.

 4. Tietokoneet, opiskeluvälineet ja oppikirjat

  • Oppilaat palauttavat etäopetuksen aikana lainassa olleet koulun tietokoneet ja tabletit. Näitä laitteita ei enää kevään aikana käytetä, koska niiden puhdistaminen jokaisen käytön jälkeen on mahdotonta. 

  • Oppilaat käyttävät vain omia koulutarvikkeitaan.

  • Oppilaat käyttävät oppikirjoja lukuvuoden loppuun saakka, jolloin ne palautetaan. 

 5. Hygienia ja puhtaanapito

  • Kädet pestään tai puhdistetaan käsidesillä aina oppitunnille tultaessa ja sieltä poistuttaessa. 

  • Luokkiin varataan käsidesiä, jota käytetään opettajan valvonnassa.

  • Siivoushenkilökunta huolehtii kouluympäristön puhtaudesta.

 6. Koulukuljetukset

  • Aikataulujen mukaisesti. Kesäaikatauluihin siirtyneitä vuoroja palautetaan normaaliin aikatauluun, tai tarvittaessa ajetaan uusia vuoroja. Koulutoimisto tiedottaa tästä.

  • Vanhemmat ilmoittavat suoraan Kuopion tila-autoille, mikäli oppilas ei käytä oikeuttaan koulukuljetukseen, p. 044 732 9000 tai sähköpostiin hanna.kinnunen@tila-auto.com

  • Päärakennuksen ala-aula on avoinna aamuisin klo 7.00-8.00 niille oppilaille, joiden kyydit saapuvat koululle aikaisin. Muuna aikana pääkoulun aulatilat ovat suljettuna.

 7. Poissaolot

  • Sairaana ei tulla kouluun. Mikäli on pieniäkin flunssan tms. oireita, on jäätävä kotiin.

  • Huoltaja anoo oppilaan poissaolon normaalikäytänteen mukaisesti (lomake Wilmassa). Lähtökohtaisesti kaikki anomukset hyväksytään. 

  • Etäopetusta ei poissaolijoille järjestetä, vaan opettajat antavat kotitehtävät jotka oppilas tekee itsenäisesti kotona.

  • Mikäli oppilas sairastuu koulupäivän aikana, hänet ohjataan erilliseen huoneeseen odottamaan huoltajaa. Odottaville oppilaille järjestetään valvonta.

  • Poissaolijoiden on palautettava koulun TVT -laitteet ja oppikirjat. Palauttaminen onnistuu myös kesäkuun alussa. Tästä on sovittava erikseen luokanohjaajan kanssa.

 8. Yhteinen vastuu turvallisuudesta

  • Poikkeuksellisena aikana turvallisuus on kaikkien kouluyhteisön jäsenten vastuulla. Jokainen oppilas, opettaja ja henkilökuntaan kuuluva huolehtii osaltaan turvallisuudesta noudattamalla turvavälejä, yskimis- ja niistämisohjeita sekä käsienpesuohjeita.

  • Koulun toimintaohjeet ovat nyt erityisen tiukat. On tärkeää, että kaikki käyttäytyvät asiallisesti ja vastuullisesti, jotta kaikki voimme opiskella ja työskennellä turvallisesti. Koulun kurinpitokeinot ovat Perusopetuslain mukaiset. Tarvittaessa huoltajia voidaan pyytää tulemaan koululle selvittämään asiaa.

 

Näitä ohjeita täydennetään tarvittaessa koulun alettua. 

Tervetuloa kouluun!

 

Heikki Pulkkinen, rehtori p.044 7401325

Ahmon koulun opettaja ja henkilökunta

Tiedote huoltajille


Poikkeusolojen järjestelyt Siilinjärven perusopetuksessa
Hallitus on linjannut toimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi. Näiden toimenpiteiden mukaan lähiopetus kouluissa keskeytetään ja koulun tilat suljetaan oppilailta ke 18.3.2020 alkaen. Tähän on kuitenkin kaksi poikkeusta:
- Ne vuosiluokkien 1-3 oppilaat, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla voivat jatkaa lähiopetuksessa. Näin turvataan vanhempien työssäkäynti. Luettelo kriittisistä aloista on luettavissa OKM:n sivuilla https://minedu.fi/artikkeli/- /asset_publisher/10616/yhteiskunnan-toiminnan-kannalta-kriittisten-alojen-henkilosto
o Ministeriö ei ole vielä ohjeistanut kuntia siitä, että tuleeko molempien vanhempien toimia kriittisellä alalla, jotta 1-3 luokan oppilaalla on oikeus tulla kouluun. Ministeriön ohjeeseen saakka Siilinjärvellä noudatetaan käytäntöä, että riittää kun toinen vanhemmista työskentelee kriittisellä alalla.
o Nämäkin lapset voivat jäädä kotiin etäopetukseen, mikäli huoltajat niin haluavat.
o Mikäli huoltajilla on tarve muuttaa lapsen osallistumista lähiopetukseen aikaisemmin
ilmoittamastaan, pyydämme huoltajia ilmoittamaan tästä koulun rehtorille.
- Ne erityisen tuen oppilaat, jotka eivät voi olla kotona yksinään koko päivää ja vanhemmat eivät
pysty järjestämään oppilaan hoitoa kotona voivat tulla kouluun.
- Kunta vastaa lähiopetuksessa olevien oppilaiden koulukuljetuksesta, mikäli oppilaalla on
muutoinkin kuljetusetuus. Kuljetusten aikatauluihin voi tulla muutoksia. Tästä informoidaan huoltajia erikseen.
Koulut tiedottavat huoltajia etäopetuksen järjestelyistä Wilmalla.
Koululla järjestetään kouluruokailu vain niille oppilaille, jotka osallistuvat lähiopetukseen (yllä mainitut poikkeusryhmät). Kotona opiskeleva lapsi voi käydä koululla syömässä vain erittäin painavasta syystä (esim. perheellä ei ole taloudellisesti mahdollista järjestää lapsen ruokailua kotona). Luvan ruokailussa käymiseen myöntää rehtori huoltajan vapaamuotoisesta hakemuksesta. Tehtyjen toimenpiteiden tarkoituksena on rajata mahdollisimman tehokkaasti koronaviruksen leviämistä. Tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuus kärsii merkittävästi, mikäli kotona opiskelevat oppilaat tulevat syömään koululle.
Pyydämme huoltajia huomioimaan valtioneuvoston suosituksen siitä, että kaikkien kansalaisten tulee välttää tarpeetonta oleskelua yleisillä paikoilla tai turhia kokoontumisia. Näin ollen lapsien ja nuorien ei tulisi kokoontua yhteen julkisille paikoille, vaan lasten ja nuorten tulisi pysyä kotonaan. Ulkoilu on sallittua, mutta se tulisi tehdä mieluiten yksin tai muutaman henkilön ryhmissä.
Koulujen sulkeminen on voimassa 13.4.2020 asti.
Lisätiedot: koulujen rehtorit, sivistysjohtaja Antti Jokikokko, p. 044 740 1301
Julkaistu 17.3.2020 klo 7.26 päivitetty 19.3.2020 klo 10.36

Miten lapset ja nuoret voivat – Kouluterveyskyselyn tulokset julkaistu

Kouluterveyskysely kerää seurantatietoa mm. koululaisten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta. Kysely toteutetaan perusopetuksen 4.-5. luokkien ja 8.-9. luokkien oppilaille joka toinen vuosi, viimeksi keväällä 2019. Kyselyn toteuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Oheiseen liitteeseen on kerätty muutamia keskeisiä selvityksen esiin nostamia tietoja.

Liitteet:

Kouluterveyskyselyn tulokset valmistuneet - tiedote koteihin.pdf