Ajankohtaista

Lukuvuoden 2020 - 2021 työajat

Syyslukukausi 11.8.2020 - 18.12.2020

syysloma vk 43  19.- 23.10.2020

itsenäisyyspäivä sunnuntai 6.12.2020

joululoma ma 21.12.2020 - ke 6.1.2021

Kevätlukukausi 7.1.2021 - 5.6.2021

talviloma vk 10 8. - 12.3.2021

pääsiäinen pe 2.4.2021 - ma 5.4.2021

vappu lauantai 1.5.2021

helatorstai 13.5.2021

08/2017


Viime lukuvuoden alkaessa kouluissa vuosiluokilla 1-6 otettiin käyttöön uusi opetussuunnitelma. Opetussuunnitelman perusteet ovat vuodelta 2014.
Nyt alkavana lukuvuotena Siikalatvan kunnassa otetaan käyttöön uusi tuntijako, valtioneuvoston asettama minimituntimäärä. Se tuo muutoksia koulumme arkeen siten, että kuudes-ja seitsemäsluokkalaisilla tulee olemaan yksi hyppytunti, siis opetukseton tunti, joka kuitenkin tulee valvoa. Aiemmin ensimmäisen ja toisen luokan oppilailta vähennettiin yksi tunti viikossa. Lisäksi vuosiluokka 7 siirtyy uuden opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen 1.8.2017 alkaen. 8.-9. luokka käyttää vielä vanhaa tuntijakoa ja vanhaa opetussuunnitelmaa. Opetussuunnitelmiin voi tutustua internetissä koulumme nettisivun kautta.

Samomalehti Kalevan mukaan viime syksynä kouluun tuli uusia käsitteitä: yhteisopettajuus, mobiilius, ilmiöpohjaisuus, joustava ryhmittely tai oppimisympäristön laajeneminen luokkahuoneen ulkopuolelle. Voin hyvällä omallatunnolla kertoa, että nämä käsitteet ovat Kestilän peruskoulun opettajille tuttuja ja olleet peruskoulun arjessa käytössä pitkään.
Yhteisopettajuus tarkoittaa sitä, että yhdestä oppilasryhmästä huolehtii kaksi tai useampia opettajia.Yhteisopettajuutta on helppo käyttää silloin, kun on olemassa rinnakkaisluokkia. Koulussamme on käytetty enemmän joustavaa ryhmittelyä eli sitä, että oppilasryhmä jaetaan tarpeen mukaan opettajan ja erityisopettajan kesken. Samanaikaisopetus on myös mahdollista.
Oppimisympäristö voi olla missä vain - koulun pihalla, kirjastossa, Maksinharjulla tai vaikkapa luokkahuoneessa. Luokkahuone ei olekaan mikään huono oppimisympäristö. Sieltä ekaluokkalaisen, omasta pulpetista ja omasta luokasta lähtien, on turvallista laajentaa oppimisympäristöään ensin kouluun ja sitten sen ulkopuolelle. Uudet koulurakennukset rakennetaan vastaamaan ajan tarpeita, siellä on enemmän yhteisesti käytössä olevia muokattavia tiloja ja uusia monikäyttöisiä kalusteita.
Hyvässä kunnossa olevissa vanhoissa koulurakennuksissa voidaan antaa yhtä hyvää laadukasta perusopetusta kuin uusissakin kouluissa. Vanhoja koulurakennuksia tulee korjata tarpeen mukaan tehtyjen kuntotarkastusten perusteella. Koulussamme tehtiin käyttövesiputkiremontti kesän aikana. Samassa yhteydessä uusiittiin mm. palopostit ja oppilaskunnan kaipaamat vesipisteet ovat jälleen käytössä. Kuntotarkastuksen mukaan viemäriremontti on kiireellinen.

Kuntapäättäjien on pidettävä huoli siitä, että koulumme pysyy mukana tietoyhteiskunnan kehityksessä. Se tarkoittaa sitä, että tietotekniset laitteet ovat ajantasalla ja opettajien on mahdollista saada koulutusta. Digitaalisessa muodossa olevat kirjat, e-kirjat, ovat tulossa ja lähitulevaisuudessa jokaisella oppilaalla tulisi olla mahdollisuus koulun tarjoamaan lukulaitteeseen esimerkiksi Chromebookiin tai iPadiin.

Koulun väki tekee mielellään yhteistyötä Kestilän peruskoulun vanhempainyhdistyksen kanssa. Tulevalle syksylle on suunniteltu koulutusta opettajille ja vanhemmille aiheesta lasten välinen väkivalta ja vallankäyttö. Myös Kodin ja koulun päivä tullaan järjestämään lauantaina 2.9. perinteisen urheilupäivän yhteydessä.

Juha Arbelius

02/2017 Haku JOPO-luokalle

Taas on se aika vuodesta käsillä, että JOPO-luokalle hakeminen alkaa olla ajankohtaista. Hakuaikaa ensi lukuvuodelle on maaliskuun loppuun saakka. Hiihtoloman jälkeisellä viikolla JOPO-toimintaa käydään esittelemässä paikan päällä kuntamme muillakin kouluilla. Esitteitä ja hakulomakkeen löydät JOPO-luokan kohdalta.

02/2017 Monialainen oppimiskokonaisuus

Viikolla 4 järjestettiin koulullamme monialainen oppimiskokonaisuus (mokki), jonka aiheena oli Suomi 100. Viikon ajan oppilaat työskentelivät luokkarajat ylittävissä ryhmissä 1-3 ja 4-9. Ryhmät työskentelivät työpisteissä, joita oli 7. Työpisteitä oli musiikissa, kuvataiteessa, kotitaloudessa, käsityössä, historiassa, maantiedossa ja biologiassa sekä mediassa. Kaikissa oli tavoitteena tutustua Suomeen ja suomalaisuuteen ja oppia jotakin uutta sekä tehdä oma työ.

Mokkiviikon arvioinnissa oppilaat suhtautuivat myönteisesti luokkarajat ylittävään ryhmätyöskentelyyn, jotakin kehitettävääkin on.

Tulevana syyslukukautena mokkityöskentely jatkuu.

01/2017 Ajankohtaista Kestilän peruskoulussa

Vuodenvaihde tuo muutoksen kouluruokailuun. Siikalatvan Ruokapalvelut Oy:n henkilökunta tekee ruuat. Ruokaa ei valmisteta koulun keittiössä vaan Palvelukeskus Pihlajistossa. Ruoka kuljetetaan koululle, josta se jaetaan. Jakelukeittiössä on työssä Seija Keihäskoski. Samalla ruokalista muuttuu, se tulee nähtäville myöhemmin Peda.nettiin ja wilmaan.

08/2016 Ajankohtaista Kestilän peruskoulussaTämän lukuvuoden alkaessa kouluissa vuosiluokilla 1-6 on otettu käyttöön uusi opetussuunnitelma.
Vuosiluokat 7–9 siirtyvät vuosiluokka kerrallaan uuden tuntijaon ja uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen 2019 mennessä.

Opetussuunnitelma muuttuu, koska ympäröivä maailma, työelämässä tarvittava osaaminen ja sivistyksen sisältö muuttuu. Paljon puhuttaneet kaunokirjoitus ja koodaus sekä oppiaineiden sisältöjen pienet muutokset eivät ole niin tärkeässä asemassa kuin opetussuunnitelman periaatteellinen muutos. Keskeistä uudistuksessa on uusi oppimiskäsitys, joka korostaa oppilaan roolia aktiivisena toimijana ja oppimista vuorovaikutuksena. Nyt käytössä oleva opetussuunnitelma kertoo, mitä asioita opiskellaan, uudessa huomio on oppimisessa ja opettamisessa. Sisältöjen sijaan korostetaan taitoja. Tavoitteeksi on asetettu laaja-alainen osaaminen eli tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostama kokonaisuus.
Toinen näkyvä muutos on se, että jokaisella koululla on järjestettävä monialainen oppimiskokonaisuus. Monialainen oppimiskokonaisuus on opetusta eheyttävä ja oppiaineiden yhteistyöhön perustuva opiskelujakso.
Tänä lukuvuotena Siikalatvan kunnassa on päätetty, että monialainen oppimiskokonaisuus järjestetään viikolla 4 ja aihe on Suomi 100 vuotta. Tarkoitus on, että kunnan itsenäisyyspäivän juhlassa voidaan hyödyntää monialaisen oppimiskokonaisuuden tuotoksia.
Uusi opetussuunnitelma tuo tullessaan myös sen, että ruotsin kielen opiskelu aloitetaan jo kuudennella luokalla sekä yhteiskuntaoppia opetetaan alakoulussa neljännellä ja kuudennella luokalla. Ympäristö- ja luonnontieteen nimi muutetaan ympäristöopiksi sekä äidinkieli ja kirjallisuus on nimeltään suomen kieli ja kirjallisuus.

Mediassa on kohistu vallankumouksesta peruskoulussa uuden opetussuunnitelman myötä. Kestilän peruskoulussa ilmiöpohjaista oppimista on ollut jo vuosien ajan ainakin alaluokilla , monialaisia oppimiskokonaisuuksia on tehty ja oppilas on nähty aktiivisena toimijana eikä passiivisena oliona. Oppilas on nähty arvokkaana yksilönä, jonka koulupolku on pyritty rakentamaan perusopetuksessa käytettävissä olevin keinoin niin, että hän siitä suoriutuu. Osoitus siitä, että Kestilässä tehdään hyvää työtä varhaiskasvatuksesta peruskoulun alaluokilta yläluokille asti on se, että kaikki viime vuoden päättöluokkalaiset ovat saaneet opiskelupaikan ja useimmat vielä sen ensimmäisen vaihtoehdon.

Koulun liikuntapaikat ovat monipuolistuneet, kun pihalle saatiin monitoimiareena, KPA eli Kestilän PalloAreena. Toive monitoimikentästä lähti liikkeelle siitä, että liikunnan suorituspaikkoja on monipuolistettava ja parannettava. Monitoimikentän tarpeellisuutta perusteltiin muun muassa sillä, että kestiset oppilaat tarvitsevat lähiliikuntapaikan, koska koulun sali on rakennettu juhlasaliksi ja siten soveltuu tyydyttävästi liikuntatuntien pitopaikaksi. Koulu voi käyttää liikuntatilana virastotalon ns. kunnansalia. Se soveltuu yläkoulun oppilaiden liikuntatunneille paremmin. Kestilän peruskoulu on Liikkuva koulu , on ilahduttavaa nähdä, että monitoimikenttä on motivoinut yläkoululaisia liikkumaan välitunneilla. Se oli myös yksi peruste monitoimikentän tarpeellisuudelle.
Monitoimiareena saatiin Siikalatvan kunnan, S-ryhmän ja Suomen Palloliiton yhteisrahoituksella. Monitoimikenttä on järjestyksessään 51. ja Osuuskauppa Arinan toiminta-alueella kahdeksas.

Kestilän PalloAreena on vapaassa käytössä iltaisin ja viikonloppuisin. Kenttää pitää käyttää asiallisesti, jotta se säilyy käyttökelpoisena pitkään ja näin palvelee kaikkia kyläläisiä.

Tulevana lukuvuotena koulussamme toteutetaan myös Tempaus 2016 -toimintaa, StarT- toimintaa sekä järjestetään hyväksi havaittuja tapahtumia kuten esimerkiksi Talvipäivät. Tempaus 2016 tavoitteena on, että jokaisessa peruskoulussa käy ylioppilas toteuttamassa ennalta suunnitellun ohjelman oppilaiden kanssa. Ohjelma voi liittyä kuvataiteeseen tai vaikkapa ammatinvalintaan.
StarTin tavoitteena on vakiinnuttaa Suomeen täysin uudenlainen monitieteinen ja yhteisöllinen oppimiskulttuuri, jossa projektioppiminen on keskiössä. Projekteja toteuttavat lapsista ja nuorista koostuvat tähtitiimit. Projektit voivat olla pienempiä tai suurempia tutkimuksia, liikkuvan lelun kehittämistä, robobottiohjelmointia, pelin toteuttamista, tiedeteatteriesitys, animaatio tai vaikka musikaali.


Juha Arbelius

Talvipäivät 2016

Tekijä: Harri Ojanaho

Kouluväki järjestää yhdessä Siikalatvan seurakunnan sekä vapaaehtoisten yhteistyökumppaneiden kanssa perinteisen talvipäivän. Tänä vuonna on jo 55. kerta.

Talvipäivä perjantaina 4.3. 2016

Ilmoittautumiset kilpailuihin omalle opettajalle perjantaihin 19.2. mennessä.
Valokuvauskilpailun kuvat toimitettava viimeistään 28.2. sähköpostin liitteenä (harri.ojanaho@gmail.com)

Haku Jopo-luokalle

Hakuaikaa Jopo-luokalle on maaliskuun loppuun (31.3.2016) saakka.
Uusi esite ja hakemus löytyvät Jopo-luokka kohdalta. Käy tutustumassa!

Perinteikäs talvipäivä

Kestilän peruskoulu ja Siikalatvan seurakunta yhteistyössä Siikalatvan kunnan nuorisotoimen ja Siikalatvan 4H:n kanssa järjestää Talvipäivät -tapahtuman 54. kerran.
Tänä vuonna talvipäivän ajankohta on torstai 26.2.
Liitteenä olevasta ohjelmasta näet tarkemmat tiedot päivän sisällöstä.

Ilmoittautumiset kilpailuihin viimeistään perjantaina 20.2.

Liitteet:

Talvipäivät 26.2.2015.pdf

Hakuaika Jopo-luokalle

Hakemukset Jopo-luokalle on palautettava 31.3.2015 mennessä.

Katso lisää Jopo-luokan kohdalta löytyvästä esitteestä. Samasta paikasta löydät myös hakulomakkeen.

Jopo-luokka

Koulussamme on aloittanut elokuussa Siikalatvan kunnan joustavan perusopetuksen ryhmä eli JOPO.

JOPO -opiskelu on suunnattu oppilaille, joilla on vaikeuksia suorittaa peruskoulu loppuun perinteisin keinoin. Opiskelusta hyötyvät oppilaat, joille sopii toiminnallinen ja työpainotteinen opiskelu.

JOPO -opetuksessa huomioidaan oppilaan yksilölliset vahvuudet ja hänen näkökulmansa opiskeluun. Opetuksessa pyritään saamaan aikaan prosessi, jossa nuoret motivoituvat opiskelemaan sekä saavuttavat taitoja, jotka mahdollistaisivat heille pysymisen ja menestymisen jatko-opinnoissa.

Yksilöllinen tuki luo mahdollisuudet onnistumisille, mikä kehittää nuorten itsetuntoa. Ryhmäytyminen ja yhdessä tekeminen kuuluvat JOPO- opiskeluun. Tavoitteena on nuoren opiskelumotivaation vahvistaminen lisäksi koulutusjärjestelmästä syrjäytymisen ehkäiseminen. Muita tavoitteita ovat nuoren tukeminen uravalinnassa ja kasvaminen vastuullisuuteen.

JOPO -luokalla on yhteensä kymmenen oppilaspaikkaa. Opettajana toimii erityisluokanopettaja.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä