Poissaolot

Poissaolot

Muuhun kuin sairauspoissaoloon on lupa pyydettävä etukäteen. Poissaolosta on ilmoitettava omalle opettajalle samana päivänä. Luvan enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää luokanopettaja. Pidempään poissaoloon lupa tulee anoa rehtorilta tai apulaisrehtorilta. Kaavakkeen voi tulostaa Wilmasta.