Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen arviointi

10 ERINOMAINEN

 • Huomioi esimerkillisesti toiset ihmiset ja kouluyhteisön edun. Toimii rakentavasti luokan ja kouluyhteisön parhaaksi.
 • Arvostaa kaikkien työtä ja huolehtii annetuista tehtävistä.
 • Ei tee sääntörikkomuksia. Toimii rehellisesti ja antaa työrauhan.
 • Kielenkäyttö on kohteliasta.

9 KIITETTÄVÄ

 • Ottaa huomioon toiset ihmiset ja yhteisön.
 • Arvostaa omaa ja toisten työtä. Tuntee vastuunsa tehtävistään.
 • Noudattaa koulun sääntöjä. Toimii rehellisesti ja antaa työrauhan.
 • Kielenkäyttö on asiallista.

8 HYVÄ

 • Suhtautuu koulukäyntiin ja kouluyhteisöön myönteisesti.
 • Pyrkii arvostamaan omaa ja toisten työtä.
 • Ei häiritse muita tahallaan. Saattaa saada joskus pieniä huomautuksia. Väärin tehtyään korjaa käyttäytymistään.
 • Kielenkäyttö on lähes aina asiallista.

7 TYYDYTTÄVÄ

 • Suhtautuu vaihtelevasti kouluyhteisöön ja sen sääntöihin. Saattaa käyttäytyä tahallaan huonosti toisia kohtaan.
 • Oman ja toisten työn arvostaminen ei aina onnistu.
 • Häiritsee toisinaan oppituntia. Joskus rangaistavia sääntörikkomuksia.
 • Joskus epäasiallista kielenkäyttöä.

6 KOHTALAINEN

 • Enimmäkseen kielteinen asenne koulunkäyntiin ja kouluyhteisöön. Käyttäytyy tahallaan huonosti toisia kohtaan.
 • Arvostaa harvoin omaa tai toisten työtä.
 • Häiritsee usein eikä noudata sääntöjä. Saa usein rangaistuksia toistuvista sääntörikkomuksista.
 • Kielenkäyttö epäasiallista.

5 VÄLTTÄVÄ

 • Kielteinen asenne koulukäyntiä ja muita ihmisiä kohtaan.
 • Häiritseminen on jatkuvaa.
 • Tuhoaa tahallaan ympäristöä ja haluaa muitakin mukaansa.
 • Kielenkäyttö melko törkeää.
 • Rikkoo toistuvasti koulun järjestyssääntöjä ja on toisille pelottava.
4 HYLÄTTY
 • Oppilas ei saavuta asetettuja tavoitteita miltään osin.