Kotitehtävien laiminlyönti

Kotitehtävien laiminlyönti

Useista peräkkäisistä unohduksista/kotitehtävien laiminlyönneistä määrätään lisätehtäviä. Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunnin kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään (Perusopetuslaki 36§).