Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Ap-Ip -toiminta

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään Suopeikon päiväkodissa.

Perusopetuslain mukaista lasten aamu- ja/tai iltapäivätoimintaa tarjotaan peruskoulun 1. ja 2. luokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta erityisopetuksessa oleville lapsille. Toiminnan tavoitteena on taata lapselle ennen ja jälkeen koulupäivän turvalliset ja tervettä kasvua ja kehitystä tukevat olosuhteet sekä aikuisen läsnäolo. Toiminnasta peritään maksu, jolla katetaan mm. päivittäin tarjottavasta välipalasta aiheutuvia kustannuksia.

Aleksanterin koululaisten apip-toiminta, puh. 044 5118 664

s-posti: velhot@siikalatva.fi