Oman paikkakunnan merkkihenkilöitä (yläkoulu)

Oman paikkakunnan merkkihenkilöitä

Sastamalan merkkihenkilöitä – monialaisen oppimiskokonaisuuden luonnostelua

 • mietitään Sastamalan alueen tunnettuja ja merkittäviä henkilöitä ennen ja nyt
 • taiteen ja kirjallisuuden alalta, esim. Antti Lizelius, Antero Warelius, Kaarlo Sarkia, Theodolinda Hansson, Akseli Gallen-Kallela, Rudolf Koivu, Emil Danielsson, Mauri Kunnas, Aino Havukainen-Sami Toivonen, Pekka Vuori
 • muita esim. Tyrvään Manta eli kansanparantaja Amanda Jokinen
 • urheilun alalta, esim. Valepa ja muut urheilijat
 • kansanedustajat
 • musiikin ala, yhtyeet ja henkilöt esim. Jonne Aaron
 • mitä ihmisiä oppilaat pitävät tärkeinä ja merkittävinä? Oppilaat voisivat päättää, keitä tutkivat ja keihin he tutustuvat.
 • mitä aineita voisi yhdistää -> oppimiskokonaisuuteen saa yhdistettyä melkein minkä aineen tahansa:
 • kotitalous: mitä tietyn aikakauden ihmiset söivät, mitä ruokia esim. Tatu ja Patu-kirjoissa tehdään ja syödään -> oppilaat voisivat tutustua näihin kotitaloudessa
 • ilmaisutaito
 • äidinkieli
 • liikunta
 • kuvaamataito
 • musiikki
 • historia, yhteiskunnalliset tiedot ja taidot
 • toteutus:
 • vierailut museoissa, autenttisissa ympäristöissä, vierailijoita kouluun
 • toteuttaminen luokka-asteittain helpompaa ja yksinkertaisempaa (seiskoille, kaseille ja yseille omat kokonaisuutensa

Tyrvääläiset tietokirjailija- ja sanomalehtimiehet –teemaviikko

 • Lizelius: suomenkielisen sanomalehden alku
 • Warelius: suomenkielisen tietokirjallisuuden alku
 • tuodaan esille oman paikkakunnan ehkä unohduksissa olleet merkkihenkilöt
 • miten merkkihenkilöt näkyvät nyky-Sastamalassa: muistomerkit, kadunnimet…
 • mitä voidaan tehdä:
 • tutustua paikallisen lehden toimitukseen
 • tutustua lehti/kirjapainoon
 • kouluun toimittaja kertomaan nykytyöstään
 • tavataan nykyajan paikkakuntalainen tietokirjailija
 • vertaillaan esim. millaista on sanomalehden / tietokirjan teko ennen ja nyt, miten toimittaja teki työtään ennen ja nyt, mitä uutisoitiin ennen ja nyt
 • oppiaineet:
 • kotitalous: mitä syötiin 1700-1800-luvulla eli tehdään sen aikakauden ruokaa tai yksi koululounas olisi 1700-1800-luvun ruokaa
 • historia: millainen oli 1700-1800-luvun Suomi, mitä sen ajan lehdissä ja kirjoissa käsiteltiin, miksi tiedonkulku oli hidasta, ketkä lukivat lehtiä ja kirjoja
 • käsityö: millaista oli 1700-1800-luvun muoti, miten pukeuduttiin, mitä materiaaleja käytettiin
 • musiikki: millaista oli 1700-1800-luvun musiikki
 • uskonto: esim. tutustumista 1700-luvun Raamatun käännöksiin, mitä kirkollisia uutisia löytyy Lizeliuksen sanomalehdestä, mitä kirkollisia tilastoja löytyy Wareliuksen tietokirjoista

Paikalliset kirjailijat ja kuvittajat

 • aineet, jotka voisivat tehdä yhteistyötä, esim. äidinkieli, kuvaamataito, historia, tieto ja –viestintätekniikka, maantieto
 • tiedon hakeminen oppitunnilla, kirjastossa, vierailukäynnit autenttisella historiapaikalla (Jaatsi ym.), vierailijat koululla
 • lopputuotoksen valinnassa voidaan kuunnella oppilaiden mielipiteitä: videon tekemien kuvataiteilijan elämästä, kuvakokoelma, power point-esitys. Lopputuotos voidaan arvioida.

Paikalliset urheilijat

 • Valepa, moottoriurheilijat
 • vierailijoita koululle-> oppilaat voivat tehdä haastatteluita
 • haastattelujen aiheet voidaan liittää moneen oppiaineeseen kuten liikuntaan, terveystietoon, kotitalouteen (oman kunnon ylläpito, liikunnan yhteys terveyteen, ruokavalio, ravintoaineet)
 • moottoriurheilun voisi liittää vaikkapa tekniseen työhön (mopon viritys)

Paikalliset kansanedustajat

 • tutustutaan paikkakunnan ja lähiseudun kansanedustajiin: kansanedustajia kouluvierailulle oppilaiden haastateltavaksi, vierailu luokkaretkellä eduskuntaan
 • teemoja, joita voidaan käsitellä:
 • kielitaito ja sen merkitys kansanedustajan työssä
 • historia ja yhteiskuntaoppi: eri puolueet
 • äidinkieli: puheiden pitäminen, väittelyt
 • ääntenlaskenta voidaan liittää tilastomatematiikkaan

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä