LUKU 8 Oppilashuolto

Oppilashuoltosuunnitelman valmistelu Sastamalassa

Sastamalassa oppilashuoltosuunnitelma tehdään kaupungin perusopetuksen koulujen yhteisenä ja se kirjataan opetussuunnitelman yhteyteen lukuun 8.4 Paikallisesti päätettävät asiat ja koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laadinta. Kaupungin oppilashuoltosuunnitelman ja oppilashuollon opetussuunnitelmaosuuden valmistelusta vastaa monialainen työryhmä, johon kuuluu jäseniä sekä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen että sosiaalitoimen ja terveydenhuollon henkilöstöstä.

Työryhmän kutsuu koolle tarvittaessa kasvatusjohtaja tai hänen nimeämänsä henkilö. Oppilas- ja huoltajakuulemiset sekä oppilashuoltosuunnitelmasta tiedottaminen järjestetään oppilaskuntatyössä ja vanhempainilloissa sekä Wilman kautta kussakin kaupungin koulussa.

Oppilashuoltosuunnitelma tarkistetaan vuoden kuluessa siitä, kun kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on tarkistettu. Oppilashuoltosuunnitelman tarkistaa kasvatusjohtajan tai hänen nimeämänsä henkilön koolle kutsuma työryhmä.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma hyväksytään Sastamalan kaupunginvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Sastamalassa päävastuu lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valmistelusta on työryhmällä, jossa on edustajat varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, nuorisopalveluista sekä perhe- ja sosiaalipalveluista.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä