LUKU 6 Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Oppimisen ja käyttäytymisen arviointi Sastamalassa vuosiluokilla 1-9

Vuosiluokat 1-6

MILLOIN?

KOULU/LUOKKA

OPETTAJA/OPPILAS

HUOLTAJA

Elokuu-Syyskuu

Koko koulun ja luokkien vanhempainilta:

esitellään koulun toiminta-ajatus, koulun käyttämät arvioinnin muodot ja yhteisiä asioita.

Luokkakohtainen vanhempainilta: Opettaja esittelee

 • eri oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt ko. lukuvuodelle
 • arviointikäytänteet
 • oman pedagogisen ajattelunsa
 • työtapansa jne.
 • kertoo, mitä oppilaalta odotetaan
Opettaja aloittaa kodin ja koulun yhteistyön.

Osallistuu koko koulun ja luokkakohtaiseen tilaisuuteen.

Saa selville, millaisia arviointikäytänteitä opettaja käyttää ja mitä oppilaalta odotetaan ko. lukuvuonna.

 

Elo-Syyskuu

Oppimisen suunnitelma

Opettaja ja oppilas käyvät keskustellen läpi oppilaan lukuvuositodistuksen. Pohditaan vahvuuksia ja kehittymisen alueita. Asetetaan yhdessä tavoitteita ja kirjataan ne ylös tarvittaessa.

1.luokan opettaja pitää halutessaan tutustumisvartit, jossa pohditaan oppilaan vahvuuksia ja kehittymisen alueita ja asetetaan tavoitteita.
 

Syyslukukauden aikana

 

Kokeita, tarinoita, esseitä yms. Annetaan myös kirjallista palautetta ja/tai itse- ja vertaisarviointeja eri oppiaineista.

Huoltaja allekirjoittaa kokeet ja testit ja tekee tarvittaessa oman osuutensa oppilaan itsearviointeihin.

Marraskuu-helmikuu

Arviointikeskustelu, jossa huoltaja, oppilas ja opettaja.

 

Opettaja, oppilas ja huoltaja arviointikeskustelussa. Keskustelun pohjana on monipuolinen arviointimateriaali, joka on voitu kerätä portfolion muotoon. Arviointikeskustelun pohjana käytetään alkuopetuksessa Tiedon ja taidon portaita ja 3.-6. luokilla arviointikeskustelurunkoa (liite).

Lisäksi arviointikeskustelussa tarkastellaan opettajan kokoamia erilaisia kokeita, testejä, itsearviointeja, vertaisarviointeja, mahdollisesti syksyllä tehty oppimissuunnitelma sekä erilaisia oppilaan valitsemia töitä. Lopuksi asetetaan tavoitteita kevätlukukaudelle.

 

Kevätlukukauden aikana

 

Kokeita, testejä, esseitä, esitelmiä yms. Annetaan myös kirjallista palautetta ja/tai oppilaan itse- ja vertaisarviointeja eri oppiaineista.

Huoltaja allekirjoittaa testit, kokeet ja tekee tarvittaessa oman osuutensa oppilaan itsearviointeihin.

Touko-Kesäkuu

Lukuvuositodistus

 

1lk Sanallinen arviointi

2lk Sanallinen arviointi

3lk Sanallinen arviointi

4lk Numeroarviointi

5lk Numeroarviointi

6lk Numeroarviointi

 

Vuosiluokat 7-9

MILLOIN?

LUOKKA

OPETTAJA/OPPILAS

HUOLTAJA

Koko koulun ja luokkien vanhempainilta:

esitellään koulun toiminta-ajatus, koulun käyttämät arvioinnin muodot ja yhteisiä asioita.

7.-9. luokat

Luokkakohtainen vanhempainilta ja yhteistyö kotien kanssa:

Opettajat tiedottavat

 • eri oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt ko. lukuvuodelle
 • arviointikäytänteet
 • kertoo, mitä oppilaalta odotetaan

Opettaja aloittaa kodin ja koulun yhteistyön.

Osallistuu koko koulun ja luokkakohtaiseen tilaisuuteen.

Saa selville, millaisia arviointikäytänteitä opettajat käyttävät ja mitä oppilaalta odotetaan ko. lukuvuonna.

Joulukuu

7.-9. luokat

Välitodistus: numeroarvosanat

 

Touko-kesäkuu

7.-9. luokat

Lukuvuositodistus: numeroarvosanat

9.luokalla päättötodistus

 

8. luokan aikana

8. luokka

Arviointikeskustelu

 SASTAMALA

Sastamalan kaupungin perusopetuksen käyttäytymisen arvioinnin kriteerit vuosiluokilla 4-9

ERINOMAINEN (10)

 • osaa arvostaa, kunnioittaa ja ottaa huomioon muita ihmisiä ja heidän oikeuksiaan
 • suhtautuu ympäristöönsä arvostavasti, rakentavasti ja kehittäen
 • noudattaa omaehtoisesti ja luotettavasti yhteisiä sopimuksia ja sääntöjä sekä edistää koulutilanteiden sujumista
 • vaikuttaa positiivisesti omalla käytöksellään toisten käyttäytymiseen
 • käyttäytyy mallikelpoisesti kaikkia työyhteisön jäseniä kohtaan
 • asennoituu koulutyöhön positiivisesti.

KIITETTÄVÄ (9)

 • arvostaa ja kunnioittaa muita ihmisiä ja heidän oikeuksiaan
 • ottaa huomioon muut ihmiset
 • suhtautuu ympäristöönsä arvostavasti, rakentavasti ja hoitaen
 • noudattaa yhteisiä sopimuksia ja sääntöjä sekä edistää koulutilanteiden sujumista
 • käyttäytyy asianmukaisesti ja ystävällisesti
 • asennoituu koulutyöhön positiivisesti.

HYVÄ (8)

 • arvostaa muita ihmisiä ja rakentavaa vuorovaikutusta heidän kanssaan
 • suhtautuu ympäristöönsä myönteisesti
 • noudattaa enimmäkseen yhteisiä sopimuksia ja sääntöjä
 • asennoituu koulutyöhön positiivisesti.

TYYDYTTÄVÄ (7)

 • tulee yleensä toimeen muiden ihmisten kanssa
 • suhtautuu ympäristöönsä vaihtelevasti
 • noudattaa yleensä yhteisiä sopimuksia ja sääntöjä
 • on voinut saada rangaistuksen käytöksestä
 • käytöksessä on usein huomautettavaa.

KOHTALAINEN (6)

 • tulee vaihtelevasti toimeen muiden ihmisten kanssa
 • suhtautuu ympäristöönsä välinpitämättömästi
 • noudattaa satunnaisesti yhteisiä sopimuksia ja sääntöjä
 • asennoituu koulutyöhön kielteisesti
 • arvosanan 6 antaminen edellyttää yhteydenottoja lukukauden aikana oppilaan huoltajaan
 • on saanut rangaistuksia käytöksestä.

VÄLTTÄVÄ (5)

 • suhtautuminen muihin ihmisiin ongelmallinen
 • antaa ympäristölle vain vähän arvoa
 • rikkoo usein yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia
 • on saanut useita rangaistuksia
 • asennoituu koulunkäyntiin kielteisesti
 • on heikosti ojennettavissa koulun kurinpitokeinoin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä