Maatalous

Maatalous

Monialainen oppimiskokonaisuus: Maatalous

Tavoitteet: Kehittää laaja-alaisen osaamisen alueita sekä tutustua maatalouteen mahdollisimman monipuolisesti (ei oppiainerajauksia) sekä paikallisesti että laajemmin

  1. Aivoriihet

- Pohditaan koulukohtaisesti aivoriihien määrä. Jokaisessa aivoriihessä on oppilaita luokka-asteilta 1.-6.

- Ryhmien tarkoituksena tuottaa toteuttamiskelpoisia ideoita siitä, mitä he haluavat valitun aihealueen (maatalous) alueelta tietää, mikä kiinnostaa (esim. kotieläimet, maanviljely, tuotteiden valmistus, tuotantoeläimet, kasvimaaviljely, peltoviljely, maatalouskoneet ym.)

- Tähän suunnitteluun käytetään aikaa yhden oppitunnin verran.

- Ryhmien ajatukset/ideat kootaan oppilaskunnan hallituksen toimesta yhteen. Näistä oppilaskunnan hallitus valitsee toteutettavat "hankkeet". Hankkeet hyväksytetään vielä opettajilla.

Ryhmien toiminnalle on annettava selvät raamit, esim. käytössä olevien tilojen, ajan ja varusteiden suhteen.

-Esim. koulun tilat, kasvimaa (koulun pihalla, mahdollisuuksien mukaan yhteistyömaatilalla, mahdolliset vierailukohteet (maatila, museo tms.), aika (suunnittelu, kasvukausi: kevät/syksy, oppituntimäärä, mihin oppiaineisiin projekti liittyy: musiikki, kuvataide, liikunta, historia, ympäristötieto, äidinkieli...

Selvitettävä yhteistyötahot, joiden kanssa myös oppilaat voivat tehdä tarvittaessa yhteistyötä.

2.Toteutus

Tässä vaiheessa unohdetaan aiemmin kootut aivoriihi-ryhmät. Oppilaat jakaantuvat oman mielenkiinnon mukaan uusiin ryhmiin (ne, jotka oppilaskunta valinnut aivoriihien pohjalta). Ongelmia saattaa ilmetä, jos joku ryhmistä herättää huomattavasti toisia enemmän mielenkiintoa.

Näissä ryhmissä suunnitellaan miten opittavaa asiaa lähestytään. Huomioidaan monialaisuus (toteutus oppiaineita yhdistellen ja monipuolisesti).

Projektin toteutus. Tähän varataan aikaa sekä kevät- että syyslukukaudesta (projektin aloitus keväällä).

Ohjaava opettaja ryhmän mukana koko prosessin ajan.

Projektiin voidaan halutessa yhdistää esimerkiksi jokaisen oppilaan itse rakentama minikasvihuone, kasvilava tms., joka valmistetaan keväällä koulussa. Kylvetään. Hoidetaan kesä kotona ja vaihdetaan syksyllä kokemuksia sen hoidosta & sadosta. Halutessa koulussa voitaisiin projektin ajaksi luoda internetiin sivusto, jolle oppilaat voivat raportoida kesän aikana edistymisestä tms.

Dokumentointi eri tavoilla: oppimispäiväkirja, videot, kuvat, työtunnit ym. --> luokka-asteen ottaminen huomioon dokumentointia tehdessä ja toteuttamisessa

Esimerkiksi internetsivut (koulun kotisivut), jossa seurataan projektien etenemistä, työvaiheita sekä esitellään lopputuotokset ja/tai koontitilaisuus, missä ryhmät voivat esitellä projektiaan sovitun ajan.

Arviointi

Arvioinnissa pääpaino laaja-alaisen osaamisen alueissa. Arvioidaan koko prosessia ja sen toimivuutta (myös lapset itse).

Itsearviointi ja esim. positiivinen kaveripalaute vahvasti mukana koko prosessin ajan. Mukana esimerkiksi vanhempien arvio oman lapsensa työskentelystä tms.

Esimerkki:

Kotieläimet tai maanviljely: Keväällä tutustutaan luokkatilassa aiheeseen eri oppimateriaaleja ja välineitä käyttäen. Voidaan tehdä julisteita, näytelmiä, videoita tms. Lasten mielenkiinnosta ja ideoista riippuen tässä voi yhdistellä monia eri oppiaineita. Syksyksi oppilaat voisivat sopia yhteistyömaatilalle vierailukäynnin, kun eläimet vielä ulkotiloissa/puinnit käynnissä. Loppudokumentointi muiden ryhmien kanssa sovitulla tavalla.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä