Metsä (alakoulu)

Suunnitelma monialaisesta oppimiskokonaisuudesta alakoulussa aiheesta: Metsä

Ydinajatus: Hyvinvointia metsästä.

Oppimiskokonaisuus on suunniteltu kaikille esiopetuksen ja alakoulun luokka-asteille.
Teemassa näkyy kaikki oppiaineet.
Kyseessä on teemaviikko, jota toteutetaan päivittäin.
Teemaa voi toteuttaa kaikissa oppiaineissa.

Yhteistyötahoja mm. metsästysseura, metsänhoitoyhdistys, 4H-yhdistys, suunnistusseura (Suunta-Sepot, Kiikoisten Kirma), Vammalan retkeilijät, Äetsän latu, seurakunta, VPK, partio.

Mahdollinen metsäretki (sienestäminen, marjastaminen, kasvien tunnistaminen. ilmansuunnat, lintujen tarkkailu). Käsitellään jokamiehenoikeuksia ja - velvollisuuksia. Metsäkirkko. Puiden istuttaminen.

Jokainen luokka ottaa tehtävä alueen, jonka he suunnittelevat ja toteuttavat. Esim. eläimet, kasvit.
Oppilaat ovat vahvasti mukana jo teemaviikon valmistelu ja suunnitteluvaiheessa. Näin näkökulmat ovat lähtöisin oppilaiden omista mielenkiinnonkohteista. Luokalla on oma vetovuorohetki, jolloin oppilaat pääsevät kertomaan muille luokille omasta aihealueestaan.

Metsäteema huomioidaan myös muilla tunneilla, esim. äidinkielentunnilla kirjoitetaan metsään liittyviä tarinoita tai tehdään käsinukeilla draamaharjoituksia. Tiedonhaku tyyppisiä tehtäviä. Kuvaamataidontunnilla tehdään metsään liittyvää taidetta. Maantiedon tunnilla isot oppilaat etsivät tietoa maapallon erilaisista metsistä. Ruokalistassa voidaan huomioida metsäteema, mm. marjamehu tai riistaruoka.

- jokamiehen oikeudet
- ruuan valmistaminen metsässä
- kestävä elämäntapa, kierrätysnäkökulma.
- jätetään aikaa vapaalle olemiselle, esim. oppilaat keksivät leikkejä/pelejä metsässä.
- ennakoidaan opiskelemalla teeman aiheita. Mm. puita, kasveja, eläimiä, joihin tutustutaan valmiiksi ja metsässä näihin tutustutaan luonnollisessa ympäristössä.

  • Oppilasryhmät (eri-ikäisiä oppilaita) miettivät mitä ja miten voidaan toteuttaa. Aikuinen ohjaa tarvittaessa toimintaa oikeaan suuntaan ja eteenpäin.
  • Kerätään oppilaiden ideoimia aiheita.
  • Päätetään luokkakohtaiset teema.
  • Hankitaan yhteistyökumppanit.
  • Suunnitellaan käsiteltävät asiat. Teemaviikolle kirjataan oppimistavoitteet ikäkausittain.
  • Tehdään oppilaista oman aiheensa "asiantuntijoita".
  • Hankitaan tarvittavat materiaalit.
  • Jokainen luokka tekee oman pisteen, jossa muut luokat vierailevat sovitun aikataulun mukaisesti. Tämän lisäksi on kaikille tarjolla yhteisiä rasteja, jotka ovat yhteistyötahojen ylläpitämiä. Ja koulun yhteisiä tapahtumia, esim. metsäkirkko. Luokissa toteutetaan teemaa eri oppiaineissa.
  • Teemaviikosta tehdään oppimispäiväkirja tai kerätään koko koulun yhteinen tuotos, mm. blogi, koulun aulaan juliste. Isommat voivat kirjoittaa ja pienemmät voivat toteuttaa kuvitusta. Tämä toimisi arvioinnin välineenä.
Veso 14.11.2015
Henriikan ryhmä

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentin

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä