Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu vl. 1-2 sekä erityisen tuen oppilaille.

Koulut, joilla aamu- ja iltapäivätoimintaa lv- 2018-2019 järjestetään ovat:

Häijää, Karkku, Kiikka, Marttila, Mouhijärven yhteiskoulu, Muistola, Pehula, Stormi, Suodenniemi, Toukola, Tyrväänkylä ja Varila

Ryhmät toimivat koulupäivinä joko klo 7.30 – 10.00 tai klo 12.00 -17.00 välisenä aikana lukuun ottamatta lauantaityöpäiviä ja koulun päätöspäiviä.

Ryhmän toiminta käynnistyy lukuvuoden alkaessa, mikäli hakijoita on vähintään viisi aamupäiväryhmään ja vähintään seitsemän iltapäiväryhmään. Ryhmän toiminta päättyy, mikäli toimintaan osallistuvien lasten lukumäärä jää kahden peräkkäisen kuukauden ajan alle em. lukumäärän. Niillä kouluilla, joilla järjestetään myös esioppilaiden osapäivähoitoa, voi toimintaan osallistuvien oppilaiden määrä alittaa em. lukumäärät.

Oppilaan kuljetuksista kotoa aamupäivätoimintaan ja iltapäivätoiminnasta kotiin vastaa huoltaja. Lapsi voi myös itse kulkea matkan aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajien ja vanhempien keskinäisellä sopimuksella.

Mikäli oppilaan omalla koululla toimintaa ei järjestetä, voi oppilas kulkea kaupungin järjestämissä koulukuljetuksissa oman koulun ja aamu- ja iltapäivätoimintapaikan välillä silloin, kun kuljetukset sopivat kaupungin järjestämien koulukuljetusten yhteyteen.

Toimintaan hakeminen:

Toimintaan haetaan ensisijaisesti sähköisesti internet-pohjaisessa Wilma-ohjelmassa osoitteessa https://wilma.sastamalankaupunki.fi

Koulutulokkaiden huoltajat ovat saaneet Wilma-tunnukset (kouluun ilmoittautumisen yhteydessä), joilla pääsee täyttämään hakulomakkeen. Ensimmäisen vuosiluokan oppilaiden huoltajat pääsevät Wilmaan olemassa olevilla tunnuksillaan. Mikäli huoltajalla ei ole käytettävissään tunnuksia, niitä voi pyytää asianomaiselta koululta.

Linkki aamu- ja iltapäivätoiminnan sähköiseen hakemukseen aukeaa Wilmaan kirjautumisen jälkeen kohdasta "Hakemukset ja päätökset" ja sieltä oikean laidan kohdasta "Tee uusi hakemus".

Toimintaan voi hakea myös Sastamalan kaupungin kotisivuilta tulostettavalla paperilomakkeella, joka toimitetaan Kasvatus- ja opetuskeskukseen. Lomake löytyy osoitteesta: https://www.sastamala.fi/sastamala/sivu.tmpl?sivu_id=3252;sid=3252

Päätökset toimintapaikasta:

AIP-paikan myöntämisestä tehdään sähköisesti hakeneille sähköinen päätös Wilmassa. Paperilomakkeella paikka hakeneelle toimitetaan päätös postissa. Huoltajalle ilmoitetaan viimeistään kahden viikon kuluessa hakuajan päättymisestä, jos toimintaa ei hakijoiden vähäisen määrän takia aloiteta. Jos ryhmään on tulossa lapsia enemmän kuin siihen voidaan ottaa, suoritetaan valinta arpomalla.

Maksut:

Kuukausimaksu on

75 €, jos lapsi on toiminnassa mukana enintään 3 tuntia/pv

100 €, jos lapsi on toiminnassa mukana enintään 4 tuntia/pv

125 €, jos lapsi on toiminnassa mukana yli 4 tuntia/pv.

Jos lapsi osallistuu toimintaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet ko. maksusta.

Enemmän kuin 3h kuukausittainen ylitys päiväkohtaisissa hoitoajoissa nostaa maksun seuraavaan maksuluokkaan kyseisessä kuussa. Uusi sopimus laadittava, mikäli ylitystarve jatkuu.

Maksua ei peritä, jos lapsi ei sairautensa (lääkärintodistus) vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua toimintaan lainkaan. Maksua ei peritä myöskään silloin, kun lapsen huoltaja toimittaa Kasvatus- ja opetuskeskukseen kaupungin sosiaalipalvelujen antaman todistuksen toimeentuloasiakkuudestaan. Todistuksen tulee aina olla tehty määräajaksi, ei toistaiseksi voimassa oleva.

Toimintaan mukaan voidaan ottaa lapsia satunnaisesti ilman eri hakemusta, jos esim. huoltajalla on pakollinen ja kiireellinen meno. Kyse on oltava aivan satunnaisesta tarpeesta. Tällöin kertamaksu on 12 €/kerta.

Toiminnassa tarjotaan kuukausimaksuun sisältyvä välipala ja mikäli toimipisteessä on samaan aikaan esioppilaita ja näitä varten valmistetaan aamupala, on koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten huoltajilla mahdollisuus ostaa lapsilleen aamupala, josta laskutetaan perusopetuksen Servi Oy:lle maksama listahinta.

Huoltajan tulee aamu- ja iltapäivätoimintapaikan ilmoittaman aikataulun mukaan etukäteen ilmoittaa lapsen osallistumispäivät ja ajat. Samoin on ilmoitettava yksikön vastaavalle ohjaajalle, jos lapsi poikkeuksellisesti ei jonain päivänä voi osallistua toimintaan.

Irtisanominen:

Huoltajan on viimeistään viikkoa ennen lapsen toiminnasta poisjääntiä ilmoitettava siitä erillisellä lomakkeella. Lomake toimitetaan Kasvatus- ja opetuskeskukseen ja sen lisäksi huoltajan on ilmoitettava irtisanomisesta samassa ajassa suullisesti ko. toimintapaikan vastaavalle ohjaajalle. Jos irtisanomisohjetta ei noudateta, peritään maksu myös seuraavalta kuukaudelta, vaikka lapsi ei enää olisikaan osallistunut toimintaan.

Lisätietoja: Kasvatus- ja opetuskeskus, opetuspäällikkö Kati Heikkilä, 040 648 2240

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä