Poissaolot

Poissaolojen seuraaminen, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen

Oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. (PoL 35 § LL 25§)

 • Esi- ja perusopetuksessa huoltaja on velvollinen ilmoittamaan wilman kautta / puhelimitse heti aamulla poissaolosta kouluun sekä kyydityksessä olevat taksinkuljettajalle. Mikäli huoltajan ilmoitusta poissaolosta ei tule, luokanopettaja / luokan- tai ryhmänohjaaja / koulukuraattori ottaa yhteyttä kotiin välittömästi.

 • Perusopetuksen oppilaiden huoltajien tulee anoa lupa ennalta tiedossa olevaan poissaoloon. Luvan myöntää
  • 1-2 tuntia aineenopettaja
  • 1-3 päivää luokanopettaja / luokanohjaaja
  • 4 päivää – 2 viikkoa koulunjohtaja ja
  • yli 2 viikkoa sivistystoimenjohtaja.

 • Luokanopettajat / aineenopettajat kirjaavat oppilaiden poissaolotunnit wilmaan jokaisen tunnin alussa. Huoltajan tulee selvittää poissaolon syy wilmaan.

 • Aineenopettaja seuraa oman aineensa poissaoloja, luokanopettaja/ luokanohjaaja / ryhmänohjaaja seuraa valvontaryhmänsä poissaoloja, keskustelee oppilaan / opiskelijan kanssa ja on tarvittaessa yhteydessä kotiin. Kuraattori seuraa koko koulun poissaoloja wilman kautta, keskustelee oppilaan / opiskelijan kanssa ja on tarvittaessa yhteydessä huoltajiin.