Oppilaskunta

Oppilaskuntatoiminta:

  • Oppilaskunta on yhtä kuin kaikki koulun oppilaat.
  • Oppilaskunnan hallitus on demokraattisesti valittu toimielin, joka edustaa kaikkia koulun oppilaita.
  • Hallitus johtaa oppilaskunnan toimintaa, jonka toteuttamiseen otetaan kaikki mukaan.
  • Kaikki oppilaat ovat oppilaskunnan ja kouluyhteisön yhtä tärkeitä jäseniä, ja jokaisella on oikeus vaikuttaa omiin asioihinsa.
  • Oppilaskunnan tukena toimii ohjaava opettaja , joka myös huolehtii yhteydenpidosta muihin opettajiin ja rehtoriin.
  • Oppilaskunta on tärkeä osa koulua, aivan kuten opettajat, rehtori ja muu koulun henkilökunta.
  • Oppilaskunnan kautta oppilaiden on mahdollista saada äänensä kuuluviin heitä koskevissa asioissa ja vaikuttaa kouluyhteisönsä kehittämiseen.
  • Oppilaskunta edistää niin oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä kuin vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaikkien kouluyhteisön jäsenten välillä.
  • Jos oppilaat huomaavat jonkin epäkohdan koulussa, yksittäinen oppilas voi oppilaskunnan kautta välittää viestiä eteenpäin rehtorille.


Lukuvuonna 2021-2022 oppilaskunnan ohjaavina opettajina toimivat Johanna Lassila ja Seija Oinas.

Lukuvuonna 2021-2022 oppilaskuntaan kuuluvat: (järjestäytymiskokous myöhemmin)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä