Koulukuraattori

KOULUKURAATTORI

kukka5.jpg Eeva Kulpakko​
Kuusamontie 65
98900 Salla
  040 184 9404
eeva.kulpakko@salla.fi
       
       

Koulukuraattorin tehtävänä on...

 • Lapsen ja nuoren avun ja tuen tarpeen tunnistaminen ja arvioiminen tarvittaessa yhteistyössä huoltajan kanssa.
  • Koulukuraattorin asiakkaaksi ohjaudutaan sekä koulun, perheen että oppilaan omasta aloitteesta tai muun viranomaisen ohjaamana.
 • Tukea oppilaiden sosiaalista kasvua ja toimintakykyä yksilö-, ryhmä- ja luokkatyöskentelyn keinoin mm. yksilötapaamiset, oppitunnit sovitusta aiheesta, vertaisryhmätyö
 • Huolehtia omalta osaltaan oppilaiden oikeusturvasta ja sen toteutumisesta kouluyhteisössä siten, että oppilas saa tarvitsemansa tuen ja palveluohjauksen.
 • Toimia yhteistyössä opettajien, vanhempien sekä koulun muun henkilökunnan kanssa ja antaa heille asiantuntija-apua ja neuvontaa oppilashuollon sosiaalisissa kysymyksissä
  • Koulussa kuraattorin yhteistyökumppaneita ovat rehtori, opettajat, kouluohjaajat, koulupsykologi ja terveydenhoitaja ja koululääkäri.
 • Toimia opettajan työparina tarvittaessa huoltajatapaamisessa
 • Osallistua oppilashuoltoryhmään sekä oppilashuollon ja kouluyhteisön toimintaan ja kehittämiseen mm. opetussuunnitelmatyöhön, koulun kriisi-, turvallisuus- ja päihdesuunnitelman laatimiseen
 • Huolehtia alansa ja ammattitaitonsa kehittämisestä täydennyskoulutuksen ja työnohjauksen avulla