Koulukuraattori

KOULUKURAATTORI

Tuija Vuorela​
Kuusamontie 65
98900 Salla
  040 184 9404
tuija.vuorela@salla.fi
       
       

Koulukuraattorin tehtävänä on...

 • Lapsen ja nuoren avun ja tuen tarpeen tunnistaminen ja arvioiminen tarvittaessa yhteistyössä huoltajan kanssa.
  • Koulukuraattorin asiakkaaksi ohjaudutaan sekä koulun, perheen että oppilaan omasta aloitteesta tai muun viranomaisen ohjaamana.
 • Tukea oppilaiden sosiaalista kasvua ja toimintakykyä yksilö-, ryhmä- ja luokkatyöskentelyn keinoin mm. yksilötapaamiset, oppitunnit sovitusta aiheesta, vertaisryhmätyö
 • Huolehtia omalta osaltaan oppilaiden oikeusturvasta ja sen toteutumisesta kouluyhteisössä siten, että oppilas saa tarvitsemansa tuen ja palveluohjauksen.
 • Toimia yhteistyössä opettajien, vanhempien sekä koulun muun henkilökunnan kanssa ja antaa heille asiantuntija-apua ja neuvontaa oppilashuollon sosiaalisissa kysymyksissä
  • Koulussa kuraattorin yhteistyökumppaneita ovat rehtori, opettajat, kouluohjaajat, koulupsykologi ja terveydenhoitaja ja koululääkäri.
 • Toimia opettajan työparina tarvittaessa huoltajatapaamisessa
 • Osallistua oppilashuoltoryhmään sekä oppilashuollon ja kouluyhteisön toimintaan ja kehittämiseen mm. opetussuunnitelmatyöhön, koulun kriisi-, turvallisuus- ja päihdesuunnitelman laatimiseen
 • Huolehtia alansa ja ammattitaitonsa kehittämisestä täydennyskoulutuksen ja työnohjauksen avulla

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä