Sallan lukio

Yhteystiedot

Sallan lukio
Kuusamontie 71
98900 SALLA
Sähköposti: etunimi.sukunimi@salla.fi

Sivistyspalveluiden hallinto

Sivistysjohtaja, johtava rehtori
Marja Myllykangas
040 848 8519 


Sallan lukion johtaja, rehtori
Leena Hautajärvi
0400 292 796


Opinto-ohjaaja

Susanna Jussila
040 186 0546Kansainväliset kouluasiat

Kansainvälisten kouluasioiden koordinaattori, lukio

Sirkka Takkunen
040 1257 035

Toimisto

Koulukeskus /
kanslia
040 519 3035
Toimistosihteeri
Kaisa Soppela
040 680 4019Asuntolanhoitaja
040 354 7083
Sallan lukion asuntolat sijaitsevat osoitteissa Kuusamontie 71 ja Tennontie 20.

JATKUVA HAKU:

Katso välilehti HAKIJALLE

Sallan lukio

Sallan lukio on osa Sallan kuntaa ja Sallan sivistyspalveluita. Siksi toimintamme taustalla vaikuttaa Sallan kunnan visio ”Salla – kaukana kaikesta, lähellä sinua – yhdessä enemmän elinvoimaa. Sallan kunnan keskeiset strategiset painopisteet:

  1. laadukkaasti järjestetyt ja tuotetut hyvinvointipalvelut vahvana osana kunnan elinvoimaa
  2. Sallassa haastetaan, motivoidaan ja tuetaan osallistumista ja vaikuttamista
  3. kansainvälisen Sallan elinvoima perustuu luontoon ja luonnonvarojen kestävään käyttöön

Lukiokoulutuksen tehtävä muodostuu lukiolaissa, lukioasetuksessa ja opetussuunnitelmassa määritetyistä kasvatus- ja opetustyön päämääristä. Lukiokoulutus Sallassa tarjoaa fyysisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti ja henkisesti turvallisen oppimisympäristön sekä mahdollistaa erilaiset tavat oppia ja kehittää taitojaan.

Sallan lukio jatkaa perusopetuksen kasvatustehtävää. Lukiokoulutuksen tehtävänä on antaa laaja-alainen yleissivistys sekä hyvät valmiudet työelämään ja itsensä kehittämiseen. Sen tulee antaa riittävät tiedot ja taidot lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin. Näitä tietoja ja taitoja mitataan lukion päättötutkintona olevalla ylioppilastutkinnolla. Sallan lukion opetus ja oppimistulokset ovat kansallisesti ja myös kansainvälisesti korkeatasoisia.

Sallan lukio on kansainvälisesti profiloitunut lukio, jolla on vahva osaaminen koulutusyhteistyössä Venäjän kanssa ja jonka toimintaa kehitetään yhdessä vahvan paikallisen koulutuksenjärjestäjän –ajatusmallin mukaisesti. Tässä mukana ovat kaikki Sallan kunnan sivistyspalveluiden toimijat.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä