Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aippari


  • Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan kunnan järjestämää
    perusopetuslain 8 a luvun mukaista lapsilleKivi aippari.jpg ja nuorille suunnattua toimintaa. Toimintaa tarjotaan KAIKILLE ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille opilaille.

  • Toiminnan lähtökohtana on turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle ennen ja jälkeen koulupäivän. Tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä, luoda perustaa hyville vapaa-ajanviettotavoille ja auttaa perheitä kasvatustehtävän toteuttamisessa.

  • Sallan kunta järjestää tätä toimintaa Kirkonkylän koulun tiloissa. Aamupäivätoimintaa järjestetään tarpeen mukaan ja iltapäivätoimintaa joka koulupäivä klo 16.30 asti. Aamulla oppilaille tarjotaan aamupala ja iltapäivällä välipala.

  • Koululautakunta on kokouksessaan 28.5.2008 vahvistanut toiminnalle kiinteän 50 €:n kuukausimaksun. Yksittäisen toimintapäivän hinta akuutissa tarpeessa on 5 €.

  • Aamu- ja iltapäivätoiminnan kerho-ohjaajina toimivat koulunkäynninohjaajat Tytti Sivonen, Arja Niskala, Kristiina Väisänen ja Päivi Ikäläinen. Toimintaa koordinoi koulunjohtaja Jenni Tervo (040 595 3430)

TERVETULOA TOIMINTAAN MUKAAN! p. 040 740 7821