Vanhempainyhdistys

Vanhempainyhdistyksen tehtävänä on

  1. Edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa.
  2. Tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis-ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään.
  3. Tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä.
  4. Toimia oppilaiden vanhempien sekä vanhempien ja koulun yhteistyöelimenä.