Luki-opetus

Lukemisen ja kirjoittamisen opetus

Lukivaikeuden tyypillisiä ilmenemismuotoja ovat hahmottamisen vaikeudet, työskentelyn hitaus sekä muistiin ja keskittymiseen liittyvät vaikeudet. Näiden taitojen heikkous vaikeuttaa eri oppiaineiden opiskelua, erityisesti kielien ja matematiikan.

Erityisopetuksessa autetaan oppilasta, jolla on vaikeuksia lukemisen ja kirjoittamisen taitojen oppimisessa. Näiden taitojen heikkous vaikeuttaa eri oppiaineiden opiskelua, erityisesti kielien ja matematiikan. Opetusta annetaan oppilaan koulutuntien aikana ja se toteutetaan pienryhmässä, yksilöopetuksena tai luokanopettajan ja erityisopettajan samanaikaisopetuksena.

Opetus etenee oppilaan oppimisen tahdissa, keskittyen parempien opiskelutekniikoiden omaksumiseen. Erityisopettaja suunnittelee opetusta yhteistyössä luokanopettajan kanssa.

Varsinkin ylemmillä luokilla luetun ymmärtämistä harjoitellaan usein reaaliaineiden tekstien avulla (mm. historia tai ympäristöoppi). Tarvittaessa voidaan sopia myös kokeen tekemisestä tuettuna erityisopetuksessa. Pienessä ryhmässä on turvallista kysyä, erehtyä ja kokea onnistumista.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä