Erityisopetuksesta

Erityisopetus

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan yleisopetuksen yhteydessä oppilaille, joilla on lieviä oppimis- ja sopeutumisvaikeuksia. Näitä voivat olla esimerkiksi puheen, lukemisen tai kirjoittamisen vaikeudet. Ne voivat liittyä johonkin oppiaineeseen tai ilmetä esimerkiksi tarkkaavuuden, keskittymisen, motoriikan, hahmottamisen, aistitoimintojen tai sosiaalisen vuorovaikutuksen häiriöinä.

Osa-aikaisella erityisopetuksella pyritään korjaamaan oppilaan häiriötä, tukemaan luokkaopetusta ja huolehtimaan oppilaan kokonaiskuntoutuksesta. Alaluokilla erityisopetus on luonteeltaan ennalta ehkäisevää ja korjaavaa. Vaikeuksiin pyritään tarttumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Yläluokilla erityisopetus on luonteeltaan enemmän opintoja tukevaa ja jatko-opintoihin suuntautuvaa.

Oppilaat valikoituvat osa-aikaiseen erityisopetukseen erityisopettajien pitämien seulontatestien perusteella tai oppilas voi tulla erityisopetukseen luokanopettajan, vanhempien tai oppilaan omasta toivomuksesta. Erityisopetuksen onnistumisen kannalta on tärkeää yhteistyö oppilaan, hänen vanhempiensa, opettajien, koulunkäynninohjaajien ja koulutyötä tukevien asiantuntijoiden kanssa. Erityisopetusta toteutetaan käytännössä pienryhmäopetuksena, yksilöopetuksena tai samanaikaisopetuksena.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä