Unajan koulu

Lukuvuosi 2017-2018

Koulumatkaohje

On tarpeen taas kerrata turvallista koulumatkaa. Ohessa on Unajan koulun ohjeet turvalliseen liikkumiseen koulutiellä. Kerratkaa ohjeet kouluvuoden alkaessa. Myös koulussa painotamme näitä asioita kouluvuoden alussa ja tarpeen mukaan ajoittain.