Oppimisen tuki

Oppimisen tuki Unajan koulussa

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

Jokaisella oppilaalla tulee olla mahdollisuus omista lähtökohdistaan käsin onnistua oppimisessa, kehittyä oppijana sekä kasvaa ja sivistyä ihmisenä. Välittäminen, huolenpito ja myönteinen ilmapiiri ja oppilaiden erilaisuuden huomioonottaminen tukevat hyvää oppimista.

Oppimisen tukimuodot ovat:

Yleinen tuki / Tehostettu tuki / Erityinen tuki

Yleinen tuki tilapäisissä tuen tarpeissa: opetuksen eriyttäminen, tukiopetus, erityisopetus, tarvittaessa oppimissuunnitelma, yhteistyö huoltajien kanssa.

Tehostettu tuki yli lukukauden kestävässä / useissa samanaikaisissa tuen tarpeissa:

arvio tuen tarpeesta, oppimissuunnitelma, tarvittavien tukimuotojen määrittely, yhteistyö huoltajien ja oppilashuoltoryhmän kanssa.

Erityinen tuki. Tehdään selvitys tuen tarpeesta yhdessä huoltajien ja oppilashuoltoryhmän kanssa. Tehdään erityisen tuen päätös. Voidaan yksilöllistää yksi tai useampia oppiaineita tarvittaessa. Päätetään tukimuodot ja opetuksen järjestämisen tavat.

Koulupsykologin uudet asiakkuudet ja neuvonta p. 044 7933261 (ti-ke klo 13-16)

Tukiopetus

Tukiopetusta voidaan antaa tarvittaessa opettajan, oppilaan tai huoltajan aloitteesta, yleensä koulupäivän alussa tai lopussa. Tukiopetuksella pyritään ennakoimaan oppimisessa mahdollisesti syntyviä ongelmia tai auttamaan jo syntyneissä tilapäisissä oppimis-vaikeuksissa.

Laaja-alainen erityisopetus

Erityisopettaja Anne Lähteenmäen tehtävä on tukea oppimista. Hän antaa luki- ja puheopetusta yksilö- tai ryhmäopetuksena sekä tukee myös matematiikan ja vieraan kielen oppimiseen liittyvissä pulmissa tiistaisin ja torstaisin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä