Vuosiluokkien 7-9 tarkennuksia

Oppilasarviointi

Opetussuunnitelma löytyy täältä

https://peda.net/pornainen/ops-2016/pkpo1/ol2

ja tuntijako täältä

https://peda.net/pornainen/ops-2016/pkpo1/ol2/luku1-luonnos/ppt1a

OPPILASARVIOINNISTA

Opetussuunnitelman arviointiosuus löytyy täältä https://peda.net/pornainen/ops-2016/pkpo1/ol2/6ajpool/6atp

Yhteisten aineiden arvioinnissa käytetään numeroita 4 - 10. Mikäli oppilas saa jostain suorituksesta tai kurssista arvosanan 4, oppilas sopii aineenopettajan kanssa aineen suorittamisesta. Opettaja ilmoittaa kotiin, mikäli oppilaalla on uhka saada hylätty numero (4).

Kursseihin liittyvät tehtävät on ehdottomasti palautettava opettajan ilmoittamaan määräaikaan mennessä. Jos oppilastyö jää palauttamatta sairauden tai muun etukäteen luvalliseksi sovitun poissaolon vuoksi, tehtävän palauttamisesta sovitaan erikseen opettajan kanssa. Opettaja kertoo kurssin arviointikriteerien yhteydessä oppilaille, miten myöhässä palautetut tehtävät arvioidaan kurssiarvioinnissa.

Mikäli oppilaan suoritukset kurssista ovat puutteelliset, arvosanan tilalle todistukseen tulee merkintä P. Tällöin oppilaan on sovittava kyseisen aineenopettajan kanssa, miten hylätyt tai puutteelliset arvosanat suoritetaan annetussa aikataulussa.

Luokalta siirron ehdot määritellään koulun opetussuunnitelmassa.

Huom! Kokeista saadut numerot eivät ole yhtä kuin koko kurssin numero, vaan arviointiin vaikuttavat lisäksi tuntityöskentely ja mahdolliset muut näytöt.

Käyttäytymisen arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan huolellisuus, rehellisyys, suhtautuminen toisiin ihmisiin ja asennoituminen opiskeluun sekä suhtautuminen ympäristöön. Käyttäytyminen arvioidaan numeroilla 4 - 10.

PÄÄTTÖTODISTUS

Päättötodistuksen saa suoritettuaan hyväksyttävästi peruskoulun oppimäärän. Päättötodistus antaa jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen opintoihin, ja sen arvosanat vaikuttavat jatko-opintoihin pääsyyn. Se on tässä vaiheessa tärkein asiakirja, johon oppilaan tiedot ja taidot on arvioitu.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä