Opiskeluhuolto

Pornaisten Yhtenäiskoulun opiskeluhuolto

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Koulussa opiskeluhuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien ja opiskeluhuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä. Ensisijainen vastuu kouluyhteisön hyvinvoinnista on koulun henkilökunnalla ja opiskeluhuolto on tärkeä osa perusopetuksen toimintakulttuuria.

Opiskeluhuollon toteutuksessa on tärkeää kodin ja koulun toimiva yhteistyö. Opiskeluhuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Opiskeluhuollon palveluja ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuollon palvelut. Näiden asiantuntijoiden tehtävät liittyvät niin yksilöön, yhteisöön kuin yhteistyöhön.

YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTO

Koulun opiskeluhuoltoryhmä vastaa koulun yhteisöllisen opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Yhteisöllisessä opiskeluhuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia. Lisäksi huolehditaan kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä. Yhteisöllisten toimintatapojen kehittämisessä tehdään yhteistyötä oppilaiden, huoltajien sekä muiden lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Koulukohtaisen opiskeluhuoltoryhmän puheenjohtajana toimii apulaisrehtori Liisa Kauppi-Haarma.


YKSILÖKOHTAINEN OPISKELUHUOLTO

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Tärkeätä on myös varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ehkäisy. Oppilaiden yksilölliset edellytykset, voimavarat ja tarpeet otetaan huomioon sekä oppilashuollon tuen rakentamisessa että koulun arjessa.

Yksilöllistä opiskeluhuoltoa varten perustetaan tapauskohtaisesti monialainen asiantuntijaryhmä, joka kootaan oppilaan ja/tai huoltajan suostumuksella. Kyseiseen asiantuntijaryhmään voi kuulua luokanopettaja/ luokanvalvoja, koulukuraattori, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja, koululääkäri, rehtori, erityisopettaja ja opinto-ohjaaja. Tarvittaessa monialaiseen asiantuntijaryhmään voidaan kutsua myös oppilaan läheisiä tai opiskeluhuollon yhteistyötahoja kuten perheneuvola, ehkäisevä päihdetyöntekijä, lasten ja nuorten psykiatrinen sairaanhoitaja, Porvoon lasten ja nuorten psykiatrian pkl., seurakunta, nuorisotoimi tai lastensuojelu.


Opiskeluhuollon palvelut ovat saatavilla myös poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana. Opiskeluhuoltohenkilöstö on tavoitettavissa koululla.


Mikäli koronatilanne vaatii etäopetusta, ovat opiskeluhuoltohenkilöt tavoitettavissa etäyhteyksin ja/tai puhelimitse. Opiskeluhuoltohenkilöstö tiedottaa poikkeusajan tavoitettavuudesta Wilman kautta. Mikäli tilanne vaatii lähitapaamisen, voidaan se järjestää huomioiden sen hetkiset ohjeistukset, esimerkiksi riittävät turvavälit ja käsihygienia. 

Opiskeluhuoltohenkilöstö huomioi työssään annetut ohjeistukset. Osaa yhteisöllisestä toiminnasta ei voi toteuttaa, esimerkiksi kuraattorin pienryhmätoimintaa.

Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä arvioi kevään etäopetusjakson kokemuksia ja pohtii tarvittavia tarkennuksia toimintamalleihin. Lukuvuoden painopistealueen mukaisesti panostetaan ryhmäytymiseen ja yhteisöllisyyden kokemuksen syntymiseen. Pyritään siihen, että yhteisöllisyyden kokemus säilyy myös mahdollisen etäopiskelujakson aikana. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä