Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun yhteistyö

WILMA JA KOULUN TIEDOTTEET

Koulussamme käytetään opettajien ja oppilaan huoltajien väliseen nopeaan informointiin tarkoitettua sähköistä Wilma-järjestelmää. Wilma -järjestelmän käyttämä tietoturva on SSL-tasoista eli samaa tasoa kuin mm. pankkien käyttämä salaus.

Huoltajien toivotaan käyttävän Wilmaa päivittäin, koska esimerkiksi oppilaan poissaoloista ilmoittaminen sekä kuittaus toimii ohjelman kautta. On myös tärkeää pitää huoltajatunnukset tallessa siten, etteivät ulkopuoliset saa niitä haltuunsa.

Poissaoloilmoitusten lisäksi Wilmaa käytetään esim. kokeista informoimiseen sekä erilaisten tiedotteiden lähettämiseen. Kokeista merkitään päiväys, koealue sekä kokeen numero, kun koe on pidetty. Myös oppilailla on omat tunnukset Wilmaan. Mikäli huoltaja ei ota sähköistä reissuvihkoa käyttöönsä, jaetaan koulun tiedotteet näihin koteihin paperiversioina.

Älypuhelimiin suositellaan käytettäväksi tuotevalmistaja Visman omaa Wilma-applikaatiota.


POISSAOLOT KOULUSTA

Jos oppilas on sairaana, huoltajan tulee ilmoittaa poissaolosta luokanopettajalle tai luokanvalvojalle mieluiten Wilman välityksellä tai koulun kansliaan mahdollisimman pian. Oppilaan sairastuessa kesken koulupäivän, hän ilmoittaa siitä itse luokanopettajalleen tai luokanvalvojalleen. Jos oppilas on poissa koulusta hän selvittää itse, mitä läksyjä ja muita tehtäviä kustakin oppiaineesta on annettu ja tekee ne. Mikäli oppilas kuitenkin jää jälkeen joissain aineissa sairauden vuoksi, hän voi saada tukiopetusta.

Jos oppilaalla on perusteltu syy olla poissa koulusta muun kuin sairauden vuoksi, huoltaja anoo etukäteen oppilaalle vapautusta koulunkäynnistä. Oppilaan käydessä terveydellisissä tutkimuksissa, hammaslääkärissä tms. kesken koulupäivän, tulee huoltajan ilmoittaa siitä luokanopettajalle tai luokanvalvojalle esim. Wilman välityksellä.

Luokanopettaja tai luokanvalvoja voi myöntää vapautuksen koulunkäynnistä enintään kolmeksi päiväksi. Pidempiin poissaoloihin anotaan lupa rehtori Lea Koskiselta. Poissaolohakemukset täytetään Wilmassa.


YHTEYSTIEDOT

Oppilaisiin ja huoltajiin ollaan koululta yhteydessä puhelimitse ja myös kirjeitse. On tärkeää, että yhteystiedot ovat ajan tasalla. Muuttuneet yhteystiedot ilmoitetaan koulun kansliaan.


KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

Vuosittain opettajat kutsuvat luokkansa oppilaiden vanhemmat vanhempainvartteihin vuosiluokilla 1-7, vuosiluokilla 8 ja 9 tarvittaessa. Näissä varteissa keskustellaan oppilaan koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Aloite yhteiseen tapaamiseen voi tulla myös oppilaan huoltajalta. Tilanteen mukaan etukäteen mietitään ketkä keskustelussa ovat mukana luokanopettajan ja huoltajan lisäksi, esimerkiksi erityisopettaja, koulukuraattori, psykologi tai rehtori.

Koulun vanhempainillat ovat tärkeä kodin ja koulun välinen yhteistyömuoto. Lisäksi Pornaisten Yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys ja vuosiluokkien 1―9 luokkatoimikunnat ovat tärkeitä linkkejä kodin ja koulun välisessä yhteistyössä.


Pornaisten Yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys ry – KIRKKIS

Syksyn tullen myös vanhempainyhdistyksen toiminta jatkuu. Yhdistyksemme tarkoituksena on toimia vanhempien ja koulun välisenä yhteistyöelimenä, aina esikoulusta yläluokille asti. Jotta voisimme taholtamme taata mahdollisen monipuolisen toiminnan ja lasten koulupäivien viihtyvyyden, tarvitsemme Teitä vanhemmat mukaan toimintaamme.

Liittymällä Kirkkiksen jäseneksi, olette mukana mahdollistamassa mm.

  • Koulupäivien aikana järjestettävät tapahtumat, mm. teatteria, koulun retkien tukemista
  • Välituntiviihtyvyyden lisääntyminen, pihavälineiden hankinta
  • Erilaisia oppitunteja helpottavien tarvikkeiden hankinta

Otamme myös vastaan ideoitanne, joilla parantaa ja monipuolistaa toimintaamme.
Toivotamme Teidät sankoin joukoin tervetulleiksi mukaan!

LIITY
www.kirkkis.yhdistysavain.fi

SEURAA
www.facebook.com/kirkkis

MEILAA
kirkkisinfo@gmail.com

 

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä